Welkom bij ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

Intuitieve wijsheid is kennis van het hart, een innerlijk weten. Innerlijke wijsheid kun je niet leren aan een universiteit. Deze kennis word je ontsluierd wanneer je de weg van zelfinzicht en groeiend zelfbesef gaat. Groeiend bewustzijn en een gevoelde verbinding en uitwisseling met onze innerlijke Authenticiteit. De Aarde als leerschool leert ons dit innerlijk weten te verbinden met onze cognitieve en fysieke mogelijkheden en zo tot expressie te brengen in de aardse realiteit. Deze benadering is niet verbonden met religieuze of spirituele dogma’s. Vanuit de gemeenschappelijkheid in al die verschillende benaderingen, die elk hun eigen routes hebben, is juist het Intuïtieve Wijze Hart de samenbindende factor.

Intuitive wisdom is knowledge from the Heart, a clear and present inner feeling and knowing. Inner wisdom you can’t learn at a university. This feeling-knowledge is revealed on the pathway of self-reflection and flowering soul-consciousness; a growing interconnected feeling with your inner Authentic Identity. Living on planet Earth, as a education for the soul, provides the opportunity to recognize our inner knowing and feeling through the love of Heart, being Present in the present. Living and expressing all that we are in compassion for all life. This approach is not connected to religious or spiritual dogma’s, which all have there own historic references and routes. It is however connected to the common factor within all different approaches: interconnectedness through the Intuitive Wisdom of the Heart.