Het verschil tussen een discussie en een dialoog met praktijkvoorbeeld.

By | Blog, verhalen | One Comment

DIALOOG:
Een dialoog is een effectieve manier van communiceren waarbij we elkaar inspireren tot samen- denken. Het voeren van een dialoog geeft iedereen een stem waarmee hij/zij gehoord wordt en zo vanuit eigen wijsheid bijdraagt aan een gezamenlijke intelligentie. Een dialoog stimuleert ook luistergedrag. Bij de dialoog staat het luisteren naar en spreken met elkaar centraal.
Bij het luisteren probeer je ook de ander écht te begrijpen. Wanneer iets niet duidelijk is vraag je door tot het voor iedereen wel duidelijk is. Je gaat niet in tegen elkaars argumenten, maar probeert ze aan te vullen.
In plaats van “ja, maar…” krijg je dan “ja, en…”…

DISCUSSIE:
Bij een discussie heeft iedere gesprekspartner vaak zijn of haar mening al gevormd en zal die niet snel aanpassen. Het probleem in een discussie is dat er niet echt naar elkaar wordt geluisterd. Men staat niet even stil bij de argumenten. Er wordt niet of nauwlijks doorgevraagd. In een discussie hoor je ook vaak “ja, maar…”… Het lijkt dan het er ingestemd wordt met de ander instemt, maar vaak betekent het “nee” en gaat men door met de eigen (stand)punten.
In veel discussies wordt er ogenschijlijk geluisterd maar blijkt men uiteindelijk beleefd te wachten op een pauze om meteen erin te springen om de eigen mening naar voren te brengen.
Het gevolg is dat deelnemers aan een discussie steeds fanatieker met (dezelfde) argumenten komen. Een ondertoon van verzet dient zich aan: “Nu moet je eens even naar mij luisteren…” of “en nu wil ik iets zeggen…”. of de slachtofferrol neemt de overhand: “laat maar, ik kom er toch niet tussen” of “je luistert toch niet naar mij”. Men voelt zich persoonlijk aangevallen er is geen constructieve uitwisseling en het gesprek houdt op.

Een praktijkvoorbeeld van inspirerende en verbindende communicatie:
Wanneer wij samenzijn met een aantal mensen om uit te wisselen over een thema of een fundamentele vraag van iemand proberen we ook samen achter een antwoord te komen. Belangrijk is daarbij het bespreken van “definities” met elkaar. Deze “definities” bevatten namelijk vaak een contextuele lading die voor iedereen verschillend kan zijn afhankelijk van achtergrond, geloof, cultuur etc… Het doel hiervan is uit te vinden en te achterhalen over welke fundamentele begrippen en uitgangspunten wij het wel – en niet – eens zijn…. en welk onderliggend referentiekader dit veroorzaakt.

Afgesproken spel-gespreks-regels:
1. iedereen wordt geacht zich actief in zetten en deel te nemen aan het gesprek.
2. de vraag moet voor ons allen betekenisvol zijn.
3. Niemand is de autoriteit of de baas.
4. Er wordt goed naar elkaar geluisterd.
5. Een opmerking of vraag mag niet worden begonnen met “ja, maar…”
6. Houd geen monoloog.
7. Je wil (bewuste keuze) je ook verplaatsen in de ander(en).
8. Er mogen geen opmerkingen gemaakt worden die niets met de vraag te maken hebben
9. Er wordt geen telefoon gebruikt tijdens het gesprek.
10. Afronding via een consensus waar iedereen zich–voor deze ontmoeting-in kan vinden.

Een heldere en bewuste psyche!

By | Blog, verhalen | No Comments

Wanneer je zorg draagt voor de ont-wikkeling en integratie van je geest, je ziel en je lichaam en een open interactie tussen deze drie kunt toelaten en ervaren , leef je je leven energiek en vrolijk en doe je wat je doet, en waar je van nature goed in bent, vol overgave en vreugde! Je levert je maatschappelijke bijdrage op energieke wijze omdat je weet dat het niet gaat om wát je doet, maar hoe je het doet. De levenslustige motivatie van waaruit je leeft en werkt.

Je leeft je uit:)

Een helder en bewust (emotioneel volwassen) ego wil zeggen: ik-besef (gevoel) verbonden met authentieke waarden zoals wederzijds respect en belangstelling voor elkaar; je kunnen verbinden met en verplaatsen in een ander zonder het “eens” te moeten zijn of jouw authentieke waarden te verloochenen; genieten van alles wat is, temidden van alle woelingen die het leven met zich mee brengt. Kortom: Je leeft bewust en draagt bij aan de samenleving vanuit aanwezigheid, kracht en mogelijkheden!

Is dat niet waar we uiteindelijk allemaal naar verlangen en wat we graag willen? Afscheid nemen van onze “vermoeide” samen-leving? Een andere samenleving opbouwen gebaseerd op inspiratie, kracht en mogelijkheden?

De rode draad in je levens-ervaringspatroon confronteert je via allerlei gebeurtenissen keer op keer met weerstand vaak ontstaan ten gevolge van niet uitgekomen verwachtingen en /of teleurstellingen. In psychologische termen ook wel je “allergie” genoemd. Je voelt je innerlijk belemmerd, onbegrepen en gefrustreerd. Datzelfde perspectief en de daarbijbehorende onmacht, woede, vermoeidheid en onverschilligheid is ook herkenbaar op macro-wereld-niveau.

Wat je geleerd hebt om te denken is dat de oorzaak van dit alles buiten jezelf ligt. Er zit immers niets anders op dan je te houden aan de opgelegde spelregels? Jij kan er toch niets aan doen? Als gevolg daarvan voel je je machteloos en slachtoffer van omstandigheden. Je past je voortdurend bewust of onbewust aan aan deze stagnatie, en raakt lichamelijk en energetisch uitgeput en dodelijk vermoeid.

Wanneer je gaat inzien en begrijpen dat deze rode draad-ervaringen plus de daarbijhorende emoties, je iets willen duidelijk maken, namelijk dat jij wel degelijk een keuze hierin hebt, kan een essentiële transformatie te ontstaan!

Door jouw keuze om je aandacht en focus te verschuiven, ga je jezelf ruimte geven om de in jouw aanwezige kern-competenties bewust in je herinnering te laten komen en te ontwikkelen.

Wat was ook alweer jouw kracht?

Wat kon je vroeger heel goed als kind?

Hoe voelde je dat ook weer?

Met name als je onbevangen, onbespied, onbelemmerd en vrijuit speelde?

Je bent het niet kwijt en dat kan ook helemaal niet want het is aanwezig IN jou. Je bent er wel, onder invloed van alle uiterlijke prikkels en onmachtige ervaringen, contact mee verloren! Inmiddels ben je adolescent of volwassen geworden en kun je jezelf het recht van een eigen vrije keuze geven. Je verlaat het “oude systeem” en kiest bewust voor een andere innerlijke levenshouding.

In plaats van tégen de onmacht….ga je vóór je kracht leven.

Jij bent de baas over jouw gedachten en jij kunt de focus van je aandacht leren verschuiven. Dat is een belangrijk vermogen (vrije wil) wat elk mens heeft.

– Perspectief bepaalt werkelijkheid.

– Bewuste keuzes creëren ander bewustzijn.

– Ander bewustzijn creëert andere, nieuwe levenservaringen!

Om je aandacht te kunnen leren verleggen is het esssentieel dat je eerst (h)erkent hoe jouw huidige focus “werkt” !

Wat vraagt / eist / jouw aandacht?

Wie – of wat – bepaalt jouw keuzes; jouw gevoel van eigen-waarde?

Re-ageer je voortdurend op prikkels van buitenaf?

Steeds in de verdediging of in de aanval? In de strijd van beter-weten?

Ben je in staat om off-line te gaan, jezelf los te koppelen van prikkels van buitenaf, en rust en inzicht in jezelf op te zoeken?

Zoek je voortdurend aandacht en levensgeluk in allerlei – virtuele – online-contacten en uitwisselingen?

Dit zijn zomaar wat vragen die zelf-onderzoek stimuleren en levensvreugde kunnen bevorderen via zelf-inzicht.

Kern-kwaliteiten komen van binnenuit en zijn niet “aan te leren”….. wel te ont-wikkelen! Ze zijn ook niet hetzelfde als intellectuele, cognitieve gedrags-vaardigheden die wel aan te leren zijn!

Een (zelf) bewuste keuze.

Dat is jouw invloedssfeer waar jij gebruik van kan leren maken. Heel nabij….

Stap in je kracht en (h)erken je mogelijkheden!

Genereer (levens)vreugde en geluk.

Als jij gaat lachen en stralen… straalt de wereld / omgeving/ vanzelf met je mee:)

spannend en avontuurlijk…

By | Blog | No Comments

En weer een spannende en avontuurlijke dag in het verschiet…

De dag ligt voor me… leeg als een onbeschreven blad, als een lege canvasdoek wachtend op een kleurenspel…
Vanuit welk perspectief stroom ik de dag in?
Wat is mijn intentie en motivatie?
Hoe zet ik dat om in een geïnspireerde actie?

Schilderen, spelen met kleuren en vorm, is een van de diverse manieren voor mij om, vanuit het scheppende aspect verbonden met De Bron in mij, tot expressie te komen.
Eerst ontvouwt zich een kleurenspel dat iets kenbaar maakt. Ontsluiert…. manifesteert..
In de Flow van dat creatieproces is er vooral intense verbinding, telepathische communicatie en vreugde.
Later, als ik afstand kan nemen ervan en ernaar kijk word me helder wat de zeggingskracht is van deze geïnspireerde actie. Nog wat later in lineaire tijd komen de woorden vanzelf erbij via de Al-oude Wijsheid van het hart.

Hetzelfde creatieve proces herken ik in het componeren van muziekstukjes.
Het ondergaan én begrijpen van het creatieve proces is voor mij essentiëler dan het uiteindelijke resultaat. Ook hier komen de woorden, na voltooiing, vanzelf omhoog en worden zo via ervaring in Bewustzijn gebracht.

Steeds weer een spannende ontdekkingstocht die ervaringsdeskundigheid én inzichten geeft over de enorme kracht van het creatieve proces.
Benieuwd waar deze route heen leidt en samenkomt….:)