Skip to main content
Artikelen

De kracht van het intuïtieve beeldende vermogen.

By oktober 13, 2021augustus 24th, 2022No Comments

Verbeeldingskracht en gedachtekracht zijn twee belangrijke kernfuncties van de menselijke psyche.

Verbeelden is als ademen, we doen het voortdurend, vaak zonder dat we er bewust van zijn. Het is een psychische functie verbonden met de vitale, zelfversterkende, creatieve krachten in ons.

Het domein van de psychologie opent zich steeds meer voor de transpersoonlijke, spirituele psychologie, waarin de stem van de Ziel steeds ruimte krijgt en gehoord wordt.

Verbeeldingskracht en gedachtekracht (focus) worden bewuster herkend als een aansturing én als een innerlijk kompas vanuit een ruimer referentiekader. Gefundeerd in de universele intelligentie van kosmische wetmatigheden.


Na de ontwikkeling van ons Zelfbewustzijn in de afgelopen periode worden we ons langzaam steeds bewuster van een andere ruimte waarin de scheppingskracht een steeds bewustere invloed krijgt. We worden kosmisch bewust.
Dit verruimt en transformeert het menselijk Zelfbeeld. De poort naar de transpersoonlijke ruimte van de Ziel opent zich – via grenservaringen – die niet langer psychologisch verklaard kunnen worden. Het is de ruimte van ons innerlijke Weten.

We herontdekken onze liefdevolle Natuur, onze Aard van Zijn en de wisselwerking hiermee bekrachtigd de transformerende, uitstralende, hartverwarmende kracht van het onvoorwaardelijke Liefdeslicht dat we Zijn en waaruit we voortgekomen zijn. Alles wordt lichter, ruimer, luchtiger.
Tegelijkertijd kunnen we waarnemen dat de chaos steeds groter wordt. Mensen lijken te verdwalen in deze chaos en verwarring. Welke richting? Het verlangen van de Ziel wordt steeds meer gevoeld en herkend. Een uitnodiging om angst te overstijgen op de (ontwikkelings)weg naar een andere wereld…

Innerlijke beelden geven ons directe informatie. Ze nodigen ons metaforisch uit om contact te maken en in dialoog te gaan. Liefde kent hierin geen logica. Vooral verrassing en verwondering over de speelsheid en de humor ervan.

Innerlijke ontdekkingsreis.
Het ontdekken van de kracht van het beeldend vermogen begint met de ervaring en ontdekking dat innerlijke beelden een grotere impact hebben dan we hebben ‘geleerd’ te denken. Het zijn met name onze (onbewuste) zelfbeelden, culturele en religieuze beelden en het wereldbeeld van deze tijdsgeest waarin we geboren zijn, die voortdurend onze gevoelens, gedrag en gedachten beïnvloeden. Vanuit grotere bewustzijnsperspectief valt steeds weer een ander licht op de wijze waarop we hier op aarde hebben geleerd te denken en te handelen. Het denken wordt hiermee niet ontkend. Wél ontstaat er een wisselwerking met gedachten vanuit dit grotere perspectief die binnen kunnen vallen en gaandeweg een andere balans tot stand brengen waarbij de hoogste trilling altijd moeiteloos de laagste optilt.

Andere bronnen van wijsheid kunnen nu instromen én steeds bewuster aangesproken worden. Dit proces van omvorming, van evolutie en creatie, vraagt vertrouwen, focus en gerichte aandacht. Het toepassen van deze bewustwording tot in je dagelijkse handelingen is verbonden met omvorming van gedrag. Vóór te leven wat we in woorden uitdragen.

De taal van de Ziel is anders dan de taal van cognitie (psyche).
Van emoties kunnen wij veel leren. De emotionele energie zet ons innerlijk in beweging. Emoties triggeren ons en maken ons bewust van onbewuste basisaannames over onszelf en de (gedachten) wereld. Een persoonlijke cognitieve ontwikkeling verbonden met zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Zelfkennis en zelfinzicht zijn belangrijk om niet steeds het verleden in het heden te herhalen via de scheppende kracht van “oude” aannames.

De mogelijkheden die het leven vandaag (aan)biedt worden dan op de ‘oude’ manier benaderd waardoor het slechts een variatie of aanvulling kan zijn op dat wat al is en gekend is! Innerlijk onderzoek en dialoog o.a. via beelden biedt een mogelijkheid om situaties ongeremder en authentieker onder ogen te zien dan met praten ‘erover’ mogelijk is. Praten “over” emoties houdt soms juist de ‘ontmoeting en beleving’ ervan tegen.

Intuïtie, de taal van onze Ziel via ons hart, leert ons veel over het bestaan van een ander referentiekader en wijst ons daarin de weg. Een transpersoonlijke ontwikkeling eveneens verbonden met vertrouwen. Overgave aan het innerlijk Wezen…

Wanneer een situatie of een inspiratie zich aandient die ‘buiten het raamwerk van onze condities’ valt stuit dat makkelijk op onbewust gevoelde weerstand voor het nog onbekende. Deze gevoelde weerstand is soms moeilijk te accepteren als een mogelijkheid! Juist dán kan de input van verbeelding een vrolijke noot brengen voorbij de angst voor het onbekende.
De openheid en speelse nieuwsgierigheid om te onderzoeken wat de beweegreden is van je afwijzing, je weerstand, je wantrouwen…kan via deze route ineens een hele andere verrassende blik geven!

Altijd weer zullen zich situaties en gebeurtenissen voordoen die (nog) niet binnen een nieuwe visie of perceptie passen! Daarover hoeft echter geen strijd meer te ontstaan. Het is vooral een uitnodiging en een uitdaging om te nuanceren en dieper in het vertrouwen te zakken.

Stilte(s) zijn essentieel om te kunnen en durven aftasten, waarnemen en voelen wat er innerlijk, subjectief, gebeurt.
Onze meest pure menselijke belevingen van verbinding en afscheiding vonden en vinden immers plaats in de eerste uren, maanden en jaren van ons leven toen we nog geen woorden ter beschikking hadden! Dáár liggen Bronnen van Wijsheid te wachten. Wanneer we die aanboren, daar contact mee maken, scheppen we mee aan een wereld van vreugde en verbondenheid. Saamhorigheid.

Met behulp van je beeldend vermogen kun je deze innerlijke krachten mobiliseren én leren kanaliseren. Een nieuwe ‘bedding’ scheppen waar doorheen deze nieuwe informatie tot expressie kan komen.


Verbeelding geeft ruimte en vrijheid aan wat er in je leeft, wat je nodig hebt en wat je ziel verlangt. In onze taal zie je dat vaak in ‘beeldspraken’ terug. Ze worden (vaak onbewust) gebruikt om situaties en de beleving ervan te beschrijven. Zo kunnen ze ook een doorgang vormen naar een andere bewustzijnsfrequentie. Een nieuwe ruimte verbonden met een groter, ruimer, bewustzijnsperspectief.


Metaforisch vergelijkbaar met een drone, die vanuit grote hoogten andere beelden laat zien dan wanneer hij op de grond staat! Of de rups die, eenmaal getransmuteerd in een vlinder, in de lucht kan bewegen..


We hoeven niets meer te ontkennen, alles mag zijn zoals het is, en we gebruiken het licht van onze geest, de liefde van onze Ziel en het aandachtige hart, om mee te bewegen. Mee te groeien in deze ontwikkeling in een natuurlijk en harmonieus ritme. Een zich ontvouwend proces wat steeds opnieuw het verfijndere gevoelde vertrouwen aanspreekt in een grotere universele en interstellaire ontwikkeling met behulp van menselijke bewustwording van de Ziel.
Verrassend, verwonderend, ruimtelijk, licht en altijd gericht op mogelijkheden!

Sluierschilderij: Toewijding.