Skip to main content

workshop: groeien in wijsheid.

By Artikelen

Vrijheid – in – verbondenheid. In Februari 2022 ga ik – bij voldoende belangstelling – opnieuw van start met een cyclus van drie fysieke bijeenkomsten. Nadere data volgen nog. In de bundeling en lichtkracht van ons gezamenlijke Zielenveld gaan we ons afstemmen op de vragen die in je leven We…

Read More

Levensvreugde en geluk, intimiteit en verbondenheid: Een ander perspectief op het proces van verdringing en vermijding.

By Artikelen

Verdringing is primair een instinctief overlevingsmechanisme. Het treedt in werking bij hele heftige ervaringen zoals bv dood, scheiding, seksueel misbruik, of andere heftige emotionele traumatische ervaringen.De pijn is voor het emotionele welzijn té groot om volledig in het bewustzijn toegelaten te worden. Deze levensbedreigende emotionele energiegolf, met de kracht van…

Read More

Het vuur van verlangen…Deel 2.

By Artikelen

Verlangens zijn verbonden met emoties en veroorzaken innerlijke onrust en stress. Een zenuwachtig opgejaagd gevoel. Emoties zijn gewaarwordingen die ons attent maken op onze emotionele behoeften en onderliggende verlangens. Het zijn belangrijke drijfveren. Ze liggen aan de basis van de vorming van ons gedrag en onze persoonlijkheid. Emoties komen onverwachts…

Read More

Op mijn pagina van LinkedIn vind je ook artikelen en posts die gaan over bewustwording en integratie. Bezield leven vanuit je hart in het leven van alledag.