Skip to main content

Geluid

By Artikelen

Elk geluid wordt uit stilte geboren. Door je aandacht te leren richten op de ruimte tussen de prikkels die je door de dag heen ontvangt, groeit de stilteruimte in jou én voel je jouw beleving ervan. Onze wezensaard vormt een drie-eenheid die ons toegang geeft tot verschillende werkelijkheden: je gevoelsaard, je bewegingsaard en je…

Read More

Op mijn pagina van LinkedIn vind je ook artikelen en posts die gaan over bewustwording en integratie. Bezield leven vanuit je hart in het leven van alledag.