Skip to main content

Projectie en reflectie

By Artikelen

PROJECTIE EN REFLECTIE. We kennen twee vormen van projectie: Projectie als afweermechanisme: Het onbewust plaatsen van eigen gevoelens in een ander: Jij vult in hoe de ander zichzelf – volgens jou – voelt. Projectie als overdracht: Jij vult in hoe de ander naar jou kijkt en hoe de ander zich…

Read More

Welke beelden draag jij in je hart?

By Artikelen
Beeld-denken is een wijze van verkennen en ordenen van de werkelijkheid.. nog voordat er woorden en taal aan te pas komen. Een jong kind in de pre-verbale periode is hier meestal zeer vertrouwd mee, voordat deze poort zich sluit door taalontwikkeling en vorming van een persoonlijke ik-identiteit. Beelddenken beweegt zich in een...
Read More

spannend en avontuurlijk…

By Artikelen No Comments
RUIMTE - LEEGTE... Wat zal de dag van vandaag brengen? En weer een spannende en avontuurlijke dag in het verschiet! Een levens-geschenk wat "IK", als geleider van deze scheppende energiestroom, mag vormgeven én tegelijkertijd persoonlijk en fysiek mag beleven en tot expressie brengen. Van Wij (Bewustzijn) naar IK (Bewustzijn) en vice...
Read More

Op mijn pagina van LinkedIn vind je ook artikelen en posts die gaan over bewustwording en integratie. Bezield leven vanuit je hart in het leven van alledag.