Skip to main content
Artikelen

Bezield leven…makkelijker gedacht en gezegd…dan gedaan!

Wanneer je leeft en denkt vanuit je Harts-bewustzijn beschouw je de grotere vraagstukken van het leven vanuit een breder en ruimer perspectief. Het betekent ook dat het accent ligt op een blij, spontaan en harmonieus leven vanuit verbinding met elkaar. Goede ideeën en inzet van anderen stimuleer je en breng je naar voren, waarbij de “persoon” ondergeschikt is aan een groter belang. 

Deze omkering van oriëntatie en perspectief waarbij je van binnen naar buiten waarneemt is het gevolg van een afgelegde ervaringsroute.

Dit innerlijke bewustzijnsperspectief transformeert bestaande referentiekaders en de daarbij behorende beeld- en gedachtegangen. Nieuwe referentiekaders, nieuwe gedachtegangen en nieuwe beelden ontvouwen en openbaren zich…

Het intuïtieve bewustzijn van de ziel neemt waar via haar eigen verfijnde zintuigsysteem zoals: heldervoelen, helderhoren, helderweten en helderzien. Het is een waarnemingssysteem dat rechtstreeks verbonden is met de onzichtbare geestelijke bewustzijnswereld. Communicatie verloopt direct via het hart en maakt vervolgens gebruik van het verstand, het intellect en de wil als instrumenten in dienst van de Ziel en het Hart.

Het instinctieve zintuiglijke bewustzijn neemt waar via gehoor, geur, smaak, tast en zien en de context en betekenisgeving hiervan vindt plaats in de hersenen. De menselijke psyche neemt waar via het instinctieve bewustzijn, via lichaamsbesef en emoties, maar kan ook para-normaal waarnemen (buitenzintuiglijk vanuit de aura als energieveld.)

Er is een essentieel verschil in beide waarnemingssystemen.

Het intuïtieve bewustzijn is altijd gericht op bekrachtiging, samenwerking, ontwikkeling van emotionele intelligentie, emotionele autonomie en innerlijke authenticiteit van ieder wezen.

Het psychisch-lichamelijke zintuigsysteem is nog sterk verbonden met instinctieve overlevingsmechanismen, oude beschermingsimpulsen en hiërarchie. Daardoor worden soms, met alle goede bedoelingen en intenties, mensen geholpen/genezen zonder dat het eigen ontwikkelende bewustzijn daar een rol in speelt. Het bevordert makkelijk afhankelijkheid en apathie i.p.v. het aanspreken van zelfstandigheid, actie en eigen verantwoordelijkheid.

We kunnen niet “niet-scheppen”! Wél kunnen we onbewust en/of steeds bewuster mee-scheppen, co-creëren. 

Door kennis, ervaring en inzicht in deze verschillende werkzaamheden en werkelijkheden kunnen we leren om steeds bewuster en helderder te kiezen verbonden met onze eigen ervaring en waarneming, voorbij aan het oude instinctieve overlevingsbelang.

Een essentieel verschil …met verstrekkende gevolgen. 

Wat is de (bewuste) motivatie van jouw keuze(s)?

Wat zijn jouw antwoorden op de situaties en gebeurtenissen die zich voordoen in je leven?