Skip to main content
Category

Artikelen

Geluid

By Artikelen

Elk geluid wordt uit stilte geboren. Door je aandacht te leren richten op de ruimte tussen de prikkels die je door de dag heen ontvangt, groeit de stilteruimte in jou én voel je jouw beleving ervan. Onze wezensaard vormt een drie-eenheid die ons toegang geeft tot verschillende werkelijkheden: je gevoelsaard, je bewegingsaard en je…

Read More

De taal van kleur, klank en ritme.

By Artikelen

Klank, kleur en ritme binnen de Intelligente werking van de seizoenen. Beeld-denken is een wijze van verkennen en ordenen van de werkelijkheid nog voordat er woorden en taal aan te pas komen.  Een jong kind in de pre-verbale periode is hier meestal zeer vertrouwd mee, voordat deze poort zich sluit…

Read More

wat het het verschil tussen emotie en gevoel?

By Artikelen

Leven is beweging die wij kunnen ervaren en waarnemen op verschillende golflengten! Het verschil tussen emotie en gevoel heeft te maken met deze golfengten. Het zijn verschillende trillingsfrequenties in de (astrale) aura die een verschillend resonantiekader hebben. Emoties worden voortgebracht door het zintuiglijke systeem wat verbonden is met het fysieke…

Read More

levensvreugde:vrijheid in verbondenheid.

By Artikelen

Jaren geleden schreef ik het verhaal: Sprong in het diepe…. of een val in een andere dimensie? Dit verhaal ontstond naar aanleiding van een persoonlijke ervaring, waardoor ik ineens, zowel fysiek als energetisch, in een andere dimensie terecht kwam. Ik besefte toen heel helder dat mijn ziel in twee werelden…

Read More

Verandering als natuurlijke ontwikkeling.

By Artikelen

De natuur is in diepe rust. En in de schijnbare verstilling verzamelt zich in de diepte nieuwe groeikracht. Een natuurlijke kracht die groei en daarmee verandering bewerkstelligt. Een ontwikkeling die op het juiste moment tot expressie komt! Om diverse redenen wil de mens hier controle of invloed op uitoefenen en…

Read More

Jouw hart is de brug!

By Artikelen

De weg van creatie. Liefde is de sleutel tot álle leven. Het is de scheppende kracht die leven geeft en levensdrift en levenslust brengt. Ware liefde zet de ziel in vlam. De vonk springt over! Je wordt laaiend enthousiast, sprankelend in levensvreugde. Wanneer je hart zich opent in liefde kan…

Read More