Category

Verhalen

Geboorte van de Lichtkracht in het ziele-hart.

By | Verhalen

Geschreven door CHRISTINE. In 2003 nam ik deel aan de praktijkopleiding De Lichtdrager. Deze praktijkopleiding vertrok vanuit acceptatie van Universele Aanwezigheid; een wezenskern, in ieder individu. Wij, deelnemers, leerden een creatieve interactie aan te gaan: een leerprikkel te ontvangen én te geven waardoor Zelf-besef tot ontplooiing kon komen en Zelf-vertrouwen…

Read More

Innerlijk gesprek

By | Verhalen

In gesprek… Door een aantal gebeurtenissen in mijn leven bevond ik me in een toestand van onzekerheid, frustratie en ontoereikendheid, ik denk voor velen met mij wel bekend, zo nu en dan! Omdat ik intussen ervaren heb dat gevoelens en emoties signalen zijn van iets wat uit het onbewuste in het licht van…

Read More

De boom des levens.

By | Verhalen

De boom des levens. Er was eens een hele grote boom, een drakenboom, die midden in sappige groene wei stond. Deze grote sterke boom stond daar aanwezig te zijn dag na dag, seizoen na seizoen, jaar na jaar. Oorspronkelijk was deze boom een lelieachtige plant die groeide op rode vulkanische…

Read More

Sterre-kind…..geboren worden…

By | Verhalen

Lichtdragers – reis: geboren worden. Door de regelmatige harteklop en de omhulling van deze donkere veilige ruimte kon ze opnieuw haar lichtkern voelen temidden van allerlei andere waarnemingen. En ineens werd ze zich gewaar van andere licht-kernen, ergens buiten deze veilige donkere ruimte waar zij zich bevond. Wonderlijk hoe hun…

Read More

Sterre-kind…. op weg…

By | Verhalen

Lichtdragers-reis: op weg… Het plan werd voorgelegd aan de familieraad van Licht. Uitvoerig werd hier besproken en bekeken hoe dit alles aangepakt zou kunnen worden in het belang van álle Leven. Het kostte rijp beraad…. Was het wel verantwoord het sterrenkind naar die verre planeet te laten gaan waar nog…

Read More

Sterre-kind

By | Verhalen

De Lichtdragers-reis. Er was eens een sterrenkind…… Ze hoorde bij een sprankelende stralende sterrenfamilie die alles wist van het planetaire en interstellaire sterrenleven, een leven van verbondenheid, sprankeling, harmonie en schoonheid: het interstellaire leven, verbonden met kosmische cycli van evolutie. Wat deze wijze van leven zo aantrekkelijk maakte was de…

Read More

Het gouden kindje

By | Verhalen

HET GOUDEN KINDJE. Mijn scheppingsverhaal gaat over mijn innerlijke beleving bij het scheppen van mijn aquarel schilderij. Ongeveer acht jaar geleden heb ik een cursus aquarelleren gedaan. Ik voelde me er doodongelukkig bij en ben toen gestopt omdat ik me geen raad wist met de gevoelens die het opriep. Intussen…

Read More