Skip to main content
Artikelen

Co-creatie vanuit dankbaarheid en levensvreugde.

Waar leef je voor? Wat streef je na? Wat is de motivatie van je streven? Wordt je passie aangedreven door je ziel (vreugde, geluk) of door je persoonlijkheid ( drift, begeerte) ? Wat – of wie – volg je? 

We leven in twee werelden: de wereld die er was voordat jij op aarde kwam.. en die er zal zijn lang nadat je hier vertrokken bent…! Die concrete (verdichte) realiteit bestaat, ongeacht of jij als persoon, nu wel of niet bestaat of hierin gelooft.

Er is ook een subjectieve innerlijke wereld. Een wereld die bestaansrecht krijgt dóór jouw gedachten, gevoelens en handelen heen! Alleen JIJ kunt de voor jou bestemde plek innemen.

Toen JIJ het lef had om te incarneren in deze aardse drie-eenheid van lichaam, ziel en geest heb jij deze innerlijke wereld mee-gebracht.

Jij BENT de drager ervan.

Jij BENT de verandering, het Liefdeslicht wat je meebrengt en subjectief inbrengt…..vanuit die innerlijke wereld… tot in de uiterlijk bestaande wereld!

De nieuwe (kosmische) mens weet én beseft dat het leven geleefd wordt vanuit Eenheidsbewustzijn, verbonden met alle leven, en geworteld in onze (natuurlijke) Aard van Zijn. Onze Aard van Zijn is het Liefdeslicht wat we bij ons dragen. 

Creativiteit is verbonden met je openen voor de stroom van het leven in jou, en door je heen. Nieuwe ideeën komen tot leven; out of the box denken stimuleert andere gedachtegangen die uiteindelijk gevolgd zullen worden door ander gedrag. Toegepast handelen vanuit deze vreugdevolle levensstroom betekent dat je altijd kijkt naar waar wat mogelijk is. Dat je bereidwillig bent de gedachtegangen van anderen toe te laten en in jezelf te onderzoeken. Zelfstandig leren nadenken; Zelfbewustzijn, Zelfbesef en Zelfvertrouwen ontwikkelen.

Zo brengt co-creeren levensvreugde, een diep gevoelde zielsvreugde, die jij op natuurlijke wijze, vanzelfsprekend en eenvoudig uitstraalt en glans geeft. Niet alleen in jouw persoonlijke leven; ook in het leven van vele anderen en in allerlei samenwerkingsverbanden, vaak zonder dat je het weet.

Opgenomen in – en verbonden met – het Liefdeslicht wat je BENT en meegebracht hebt, leef je steeds bewuster vanuit deze hogere trillingsfrequentie en draag je en straal je dat uit. In alle kracht en eenvoud.

Of je nu een muziekstukje componeert, een gedicht maakt, een schilderij creëert; een bijdrage levert aan een innovatief project; een organisatie aanstuurt, een fotograaf of een zorg-medewerker bent….Het zijn allemaal verschillende vormen waarin de scheppingskracht vreugdevol tot expressie komt! Het geschenk van het leven wordt hierdoor bevestigd en bekrachtigd.

Een andere, nieuwe, wereld, vormt zich al eeuwen en ontvouwt zich steeds zichtbaarder voor ons allen. Niet langer geworteld in het verleden van o.a. angst, machtsstructuren, volgzaamheid gebaseerd op oude hersenverbindingen die enkel oude condities ( patronen) kunnen repeteren.

In het huidige bewustzijn, via nieuwe verbindingen in – en tussen – onze beide hersenheften kunnen we nieuwe gedachten-paden creëren; autonomie en authenticiteit bevorderen zodat we los komen van het “kuddegeest-denken”.

Deze ontwikkeling is gaande en stimuleert om de kracht van je gedachten en je gevoel (= Liefdeslicht) én je beeldende vermogen aan te spreken… in dienst van samenwerking en levensvreugde!

Annet Hoeijmans-Boon© juli 2020.