Skip to main content
Artikelen

De taal van kleur, klank en ritme.

By september 12, 2020No Comments

Klank, kleur en ritme binnen de Intelligente werking van de seizoenen.

Beeld-denken is een wijze van verkennen en ordenen van de werkelijkheid nog voordat er woorden en taal aan te pas komen. 

Een jong kind in de pre-verbale periode is hier meestal zeer vertrouwd mee, voordat deze poort zich sluit door taalontwikkeling en vorming van een persoonlijke ik-identiteit. 

Beeld-denken beweegt zich in een ander tijds-ruimte-BESEF, los van bestaande kaders en mentale concepten! 

Beeld-denken laat het zoeklicht van innerlijke aandacht vrij bewegen naar een intuïtief weten, een totaal-inzicht. 

Het vertegenwoordigt een andere wijze van ordenen: divergerend: vanuit eenheid naar diversiteit.

Bij talig-denken concentreert het zoeklicht van aandacht zich op een logische gedachtegang en ordent zo diverse gedachten convergerend: samenbrengend in één brandpunt. 

De interactie en wederzijdse bevruchting tussen beeld-denken (wijsheid van het hart) en talig denken (wetenschap) zijn m.i. essentieel in deze overgangstijd in dienst van innovatie en co-creatie. Bewust contact ervaren en herstellen met deze “ontmoetingsruimte” tussen de mogelijkheden van je rechter- en de onbewuste snelkoppelingen naar oude gedrags-en reactiepatronen (programma’s) van je linkerhersenhelft!

Juist in de neutrale “pauze”-ruimte tussen stimulus en respons kunnen we leren bewustere keuzes maken en nieuwe samenwerkingsvormen ontdekken en vormgeven. De snelkoppeling van informatie-prikkels naar je onderbewustzijn wordt op deze wijze onderbroken.

Ons fysieke lichaam is vanuit de celstructuur opgebouwd uit verschillende kristalstelsels. 

De cellen, het bloed en de botten, bv, zijn opgebouwd uit kristalvormen. 

Kristallen klankschalen brengen krachtige pure klanken voort vergezeld van harmonische boventoon reeksen en zijn bekend vanwege hun harmoniserende eigenschappen. Ze activeren organisch en buiten cognitie om overeenkomstige trillingen in de lichaamsstelsels via deze harmonische resonantie. Zo bevorderen ze levenslust, levensvreugde. 

Geluidsgolven produceren ook lichtgolven die wij kunnen herkennen als kleuren. Klank, kleur en ritme zijn energiegeleiders en scheppen een krachtige brug tussen verschillende bewustzijnsfrequenties. 

Zo ook tussen binnenwereld en buitenwereld. En wij als mensen maken deel uit van beide!!

Wij horen klank niet alleen door onze oren. We horen klank door elke porie van ons lichaam. Klank doordringt het hele wezen en verbindt ons direct met onze wezenskern en met ons transpersoonlijke Zelf, de collectieve zielenkrachten. Dit intuïtieve veld van bewustzijn bevat vitaliteit, passie, levensvreugde en levenskracht. 

Klank, ritme en harmonische resonantie kunnen op speelse en natuurlijke wijze dit intuïtieve Bewust-Zijn aanraken. Het komt in trilling, in beweging, “ontwaakt” en wordt actief. Hierdoor verruimt onze waarneming en ons bewustzijn; ons perspectief op ons persoonlijk leven alsook op onze maatschappelijke en culturele bijdrage verandert daardoor.

Deze bewustwording verbindt ons intenser met al onze meegebrachte talenten en mogelijkheden.

Annet Hoeijmans-Boon.