Skip to main content
Artikelen

Hoe hou je jouw innerlijke frequentie hoog, temidden van alle chaos?

By juli 16, 2019januari 28th, 2020No Comments

Het vraagt ziele-intentie en bewust gericht aandacht in de ontmoetingsruimte tussen de Ziel en persoonlijkheid. Deze ruimte wordt vanuit de persoonlijkheid gezien en ervaren als leegte. Vanuit het Ziele-perspectief echter is het ruimte. Een ruimte vol potentieel.

Laat je je in gedachten, woorden en/of handelen wegtrekken naar het oude aangeleerde gedrag of naar oude overtuigingen? Of kies je er bewust voor je aandacht en je gedachten te verschuiven naar het perspectief van de Ziel? Een andere innerlijke afstemming op te zoeken?

Het is net als met radiofrequenties. Alles is in de lucht…. Welke zender kies je? Naar welke informatie, muziek, hoorspelen, luister je? Dat is een kwestie van afstemmen, van fijn-tunen…

De Ziel met haar verfijndere antennes als ziele-zintuigen heeft een ander bewustzijnsreferentiekader en geeft van daaruit dus ook andere (licht) signalen af dan het referentiekader van het persoonlijke zintuiglijke bewustzijn.

Wat stem jij je op af?