Skip to main content
Artikelen

Het belang van een heldere bewuste en gezonde psyche.

By januari 7, 2020november 19th, 2023No Comments

Wanneer je zorg draagt voor de ont-wikkeling en integratie van je geest, je ziel en je lichaam en een open interactie tussen deze drie kunt toelaten en ervaren , leef je je leven energiek en vrolijk en doe je wat je doet, en waar je van nature goed in bent, vol overgave en vreugde! Je levert je maatschappelijke bijdrage op energieke wijze omdat je weet dat het niet gaat om wát je doet, maar hóe je het doet. De levenslustige motivatie van waaruit je leeft en werkt.

Een heldere, bewuste (emotioneel volwassen) psyche kan de vitale, levengevende levensstroom opvangen en dragen. Je ik-besef is direct verbonden met welzijn, zorg en belangstelling voor elkaar;

je kunt je verbinden met en verplaatsen in een ander zonder het “eens” te moeten zijn. Zonder jouw aanwezigheid, opvattingen of innerlijke waarden te verloochenen. Genieten van alles wat is, temidden van alle woelingen die het leven altijd met zich mee brengt. Kortom: Je leeft bewust en draagt bij aan de samenleving vanuit Aanwezigheid, co-creatie-kracht en je keuze voor het meewerken, meescheppen aan een nieuw fundament.

Is dat niet waar we uiteindelijk allemaal naar verlangen en wat we graag willen? Een andere samenleving opbouwen gebaseerd op een nieuw fundament van verbondenheid vanuit onze innerlijke Eenheid?

Ervaringen uit het verleden bieden – via bewust-geworden inzicht – andere keuze-mogelijkheden in het Heden en scheppen daarmee een andere toekomst! In plaats van te leven vanuit de automatische piloot, conditiegedrag, en verzet tegen de bestaande realiteit, kies je ervoor om mede-schepper te worden. Een bewust kanaal. Een geleider van licht, van Levens-energie.

Wat je geleerd hebt om te denken is dat de oorzaak van dit alles buiten jezelf ligt. Er zit immers niets anders op dan je te houden aan de opgelegde spelregels? Jij kan er toch niets aan doen? Als gevolg daarvan voel je je machteloos en slachtoffer van omstandigheden. Je past je voortdurend bewust of onbewust aan aan deze stagnatie, en raakt lichamelijk en energetisch uitgeput en dodelijk vermoeid.

Wanneer je gaat inzien en begrijpen dat je wel degelijk een keuze hebt kun je leren op een andere manier om te gaan met situaties die je tegenkomt. Je geeft jezelf innerlijk ruimte om de in jouw aanwezige kerncompetenties bewuster in je herinnering te laten komen, te ervaren en via bewust geworden ervaring te ontwikkelen.

Om je aandacht te leren verschuiven is het belangrijk dat je eerst (h)erkent hoe jouw huidige focus “werkt” !

Wat vraagt / eist / jouw aandacht?

Wie – of wat – bepaalt jouw keuzes; jouw gevoel van eigen-waarde?

Re-ageer je voortdurend op prikkels van buitenaf? Social media? Meningen an anderen?

Steeds in de verdediging of in de aanval? In de strijd van “beter-weten?”

Ben je in staat om off-line te gaan, jezelf los te koppelen en rust en inzicht in jezelf op te zoeken? Je levenstempo te vertragen?

Zoek je voortdurend aandacht en levensgeluk in allerlei – virtuele – online-contacten en uitwisselingen?

Dit zijn zomaar wat vragen die zelf-onderzoek stimuleren en levensvreugde kunnen bevorderen via zelf-inzicht.

Kern-kwaliteiten komen van binnenuit en zijn niet “aan te leren”….. wel te ont-wikkelen! Ze zijn ook niet hetzelfde als intellectuele, cognitieve gedragsvaardigheden die wel aan te leren zijn. Beiden zijn belangrijk. Het gaat erom dat je Ziel je nieuwe werkgever wordt en je persoonlijkheid met alle kwaliteiten in dienst gaat werken van deze werkgever. Een omkering van levensperspectief.

Dat is jouw invloedssfeer waar jij gebruik van kan leren maken. Heel nabij….

Ge-zon-dheid: leven vanuit je innerlijke zon, een Intelligente Lichtvonk in jou.

Stap in je kracht en (h)erken je mogelijkheden!

Genereer en creëer (levens)vreugde en geluk en zet door daarin ook als het niet morgen direct gebeurt.

Als jij gaat lachen en stralen… straalt de wereld, je omgeving, vanzelf met je mee:)

Vliegen op eigen vleugels – vrij en in verbondenheid….