Skip to main content
Verhalen

Geboorte van de Lichtkracht in het ziele-hart.

Geschreven door CHRISTINE.

In 2003 nam ik deel aan de praktijkopleiding De Lichtdrager. Deze praktijkopleiding vertrok vanuit acceptatie van Universele Aanwezigheid; een wezenskern, in ieder individu. Wij, deelnemers, leerden een creatieve interactie aan te gaan: een leerprikkel te ontvangen én te geven waardoor Zelf-besef tot ontplooiing kon komen en Zelf-vertrouwen groeide. De lichtkracht van het hart, de innerlijke wijsheid, werd aangesproken met behulp van intuïtie en creativiteit. Inzichten werden via eigen ervaren en handelen in het Bewustzijn gebracht. De persoonlijke identiteit werd op deze wijze inhoudelijk steeds meer gedragen door een diepgevoeld innerlijke geestelijke identiteit, Zelf-besef en Zelf-vertrouwen. Ik schreef in die tijd een levensverhaal wat ik hier graag wil delen.

GEBOORTE VAN DE LICHTKRACHT IN HET HART:
Een poos geleden besloot mijn geestes-kind dat het tijd was om geboren te worden. Mijn wilde haren waren uitgevallen. Ik had vele woelige stormen overleefd. Mijn leven was nu weer in redelijk rustig vaarwater. Ik was eraan toe de zorg voor mijn geesteskind op me te gaan nemen en de verantwoordelijkheid daarvoor te gaan nemen en te dragen. Op welk moment ik precies zwanger werd? Ik weet het niet…
Wel herinner ik me nog heel intens het moment dat ik me ervan bewust werd dat ik zwanger WAS. Vol aanbidding kon ik van tijd tot tijd navelstaren:) Dat was het oordeel van anderen over mijn innerlijke heroriëntatie. Ik wist echter diep van binnen dat mijn aandacht voor dit onzichtbare groeiproces essentieel was voor het welzijn van mijn geesteskindje. Ik wist dat achter die navel, in die energetische ruimte, het wonder zich voltrok.

Het kindje groeide en mijn gerichte aandacht, toewijding en de oefeningen, toegepast in het leven van alledag, zorgden tezamen voor de juiste voeding. Als deskundige begeleiding koos ik voor vroedvrouw Annet. Bij haar ging ik regelmatig op controle.

Het hartje was duidelijk te horen. Het klopte goed en rustig. Mijn bloeddruk werd in de gaten gehouden, die was soms wat aan de hoge kant. Maar onder zorgvuldige en deskundige begeleiding verliep deze zwangerschap voorspoedig. Trouw ging ik naar de zwangerschapsgymnastiek. Daar kwam ik samen met een groep mensen, mannen en vrouwen, allemaal ongeveer even ver in de zwangerschap. Samen bereidden we ons voor op de komst van onze licht-kindjes.
Al dansend bouwden we lichamelijke conditie op en brachten op speelse wijze de energie in beweging. We leerden ook hoe goed voor onszelf te zorgen in deze fase. In een sfeer van geborgenheid en vertrouwen observeerden we de veranderingen die plaatsvonden in ons en bij elkaar.
Vaak verstilden we vanzelf in de magie van deze ontmoetingen en het wonder dat zich hier voltrok. In die verstilde momenten waren we open en ontvankelijk en dan drong het levenswonder op natuurlijke en organische wijze diep tot ons door… Tegen het eind van de zwangerschap werd het soms wel zwaar. De bevalling kwam eraan en de spanning nam toe.

Annet leerde ons vrolijk te falen en ons mentaal niet zo druk te maken. Overgave in vertrouwen…
Perfectionisme is immers een (te) strenge leermeester…

En toen kondigde de bevalling zich aan. Ik had behoefte aan rust en zonderde me af. Mijn kindje werd geboren, kwam tot expressie en werd langzaam steeds zichtbaarder. Wat was het mooi! En wat was ik er blij mee!! Intense vreugde sidderde door me heen… Bij de nageboorte had ik wat hulp nodig. Mijn partner hielp me daarbij en nam even de zorg ervoor van mij over. Hij verzorgde het kindje liefdevol en hulde het in een prachtig kleed. Ook hij was blij en trots met dit Geesteskind. Het mocht door iedereen gezien worden!

En nu hier, bied ik mijn geestekind aan jullie aan.
Een symbolisch moment om het kindje in de gezamenlijke Lichtstraal van mijn, en onze, Hogere Zelven te plaatsen.
Ik vraag daarbij om voorspoed en welzijn voor de toekomst… aan het begin van dit jonge leventje…

Mijn lief geest-hart-kind:
Wat wens ik je toe?
Veel licht, lucht, vertrouwen en geborgenheid.
Ook speelsheid en zorgeloosheid.
Liefdevolle aandacht voor je ontwikkelingsweg die zich zal gaan voltrekken op je ontdekkingstocht in deze – voor jou zo andere – wereld.
Ik ben blij dat je er bent.
Geboren in vreugde!!!