RUIMTE – LEEGTE…

Wat zal de dag van vandaag brengen?

En weer een spannende en avontuurlijke dag in het verschiet! Een levens-geschenk wat “IK”, als geleider van deze scheppende energiestroom, mag vormgeven én tegelijkertijd persoonlijk en fysiek mag beleven en tot expressie brengen. Van Wij (Bewustzijn) naar IK (Bewustzijn) en vice versa!

Onbegrensde vreugde vanuit de hemel ontmoet onvoorwaardelijke draagkracht op aarde! Wat een prachtige, krachtige en mystieke samen-werking!

 

De dag ligt voor me… leeg als een onbeschreven blad, als een lege canvasdoek wachtend op een kleurenspel…
Vanuit welk perspectief stroom ik de dag in?
Wat is mijn intentie en motivatie?
Hoe zet ik dat om in een geïnspireerde actie?

Schilderen, spelen met kleuren en vorm, is één van de diverse manieren voor mij om, vanuit het scheppende aspect verbonden met De Bron in mij, tot expressie te komen. Eerst ontvouwt zich een kleurenspel dat iets kenbaar maakt. Ontsluiert…. manifesteert.. Ik laat de subtiele beweging toe en volg in open aandacht wat zich kenbaar maakt… In de Flow van dat creatieproces is er vooral intense verbinding, telepathische communicatie en vreugde.

Later, als ik afstand kan nemen ervan en ernaar kijk word me helder wat de zeggingskracht is van deze geïnspireerde actie. Nog wat later in lineaire tijd gezien komen de woorden vanzelf erbij en stromen naar buiten via de Al-oude Wijsheid van het hart.

Hetzelfde creatieve proces herken ik in het componeren van muziekstukjes.
Ook hier komen de woorden, na voltooiing, vanzelf omhoog en worden zo via ervaring in Bewustzijn gebracht. Steeds weer een spannende ontdekkingstocht die ervaringsdeskundigheid én inzichten geeft over de enorme kracht van het creatieve proces.

Het ondergaan én begrijpen van het creatieve proces is voor mij essentiëler dan het uiteindelijke resultaat. Het is m.i. verbonden met een collectieve ontwikkelingsfase waarin wij als mensheid leren creëren. Leren wat het betekent om te scheppen vanuit de Universele Bron en daar bewuste verantwoordelijkheid voor te nemen. Een diepgaand inzicht verbonden met keuze-kracht en vrije wil.

Komend vanuit de wereld van eenheid, overvloed en voorspoed scheppen we dan heel bewust via onze ervaring een wereld van verbinding, van netwerken en samenwerken verbonden met de Wijsheid van het hart.