Skip to main content
Nieuws

Integratieproces.

Onze ziel, onze innerlijke identiteit, is een bewoner van twee werelden. De concrete en weerbarstige aardse werkelijkheid en de ruimtelijke onzichtbare werkelijkheid achter deze werkelijkheid. Interactie en wederzijdse inspiratie is uitdagend, avontuurlijk en noodzakelijk. Het besef dat de onzichtbare werkelijkheid de concrete werkelijkheid uiteindelijk vormt dringt gelukkig steeds dieper door.

Onze persoonlijke uitdaging hierin: durven we deze innerlijke kracht toe te laten, ervaren en leren onderscheiden via gevoel én er gehoor aan te geven?

Dit creatieve proces staat in dienst van een universeel ontwikkelingsconcept dat in deze tijd steeds meer aandacht en bestaansrecht krijgt. De Liefde voor de individuele scheppingskracht en haar mogelijkheden – co-creatie – groeit en ontmanteld tegelijkertijd allerlei oude historische patronen van ontkenning van individuele waarde en waardigheid.

Leven vanuit de aura ( “licht-werk”) transformeert gaandeweg in leven vanuit geïncarneerde Aanwezigheid (“licht-drager”). Werken aan een betere wereld en helpen van de ander, verandert daardoor langzaam aan in durven léven vanuit je Oorsprong: Het Liefdeslicht dat je BENT.

Het Bewuste Ego, de uitvoerende macht van de psyche, heeft toegang tot zowel ervaren van allerlei verstarde energiepatronen via de weerbarstige dagelijkse realiteit die niet is zoals we zouden willen, alsook tot het Bewuste Gewaarzijn (= Groter perspectief vebonden met Continuiteit van Bewustzijn). Dat zorgt ook voor de nodige verwarring tussen de grensloosheid van de Bronenergie en de noodzakelijke begrenzing van de individualiteit = het beleven van een aardse, individuele vorm.

Oude wijze mannen en vrouwen noemen dit: De Eeuwige Weg. Een scholing van de Ziel via beléven van het Leven. Openhartig en Aanwezig de Liefde leven en vieren, met alle ups en downs, temidden van alles wat (mondiaal) gebeurt… Steeds weer terugkerend naar het Stilte-punt; de pauze-ruimte, tussen de inademing en de uitademing van het Leven zelf van waaruit we Leven-in-Relatie.