Vanuit bewuster gevoeld vertrouwen ga ik mijn droom realiseren. Deze droom beschrijven was onderdeel van het eindwerkstuk van de Lichtdragers-opleiding waar ik met veel plezier aan deelgenomen heb. Mijn droom: ik ga een energie-neutraal huis bouwen en gebruik daarbij mijn archetypische talenten en mogelijkheden. Mijn "regisseur" maakt gebruik van hun specifieke kennis (bv ingenieur) en coördineert en organiseert deze samenwerking. Stapje voor stapje ga ik loskomen van mijn (oude) angst om boven het maaiveld uit te durven steken. Dank je wel Annet en alle deelnemers voor de inspirerende periode!

Eugene (januari 2004)

Ik vind leren door te doen een erg prettige manier van leren en ontwikkelen. Ik ben me veel bewuster geworden van mijn omgang met anderen. Ook heb ik geleerd dat ik van anderen niet hetzelfde verwacht als dat ik van mijzelf verwacht. Mijn persoonlijke lat ligt vrij hoog. inmiddels kan ik veel beter omgaan met de frustratie die dat soms oplevert en deze emotie omzetten in creatief - out of the box - handelen. Ik ben blij dat ik aan de opleiding heb deelgenomen. Het biedt een stevig fundament om dieper te vertrouwen op het innerlijk weten dat iedereen bij zich draagt. Mijn leerdoel voor de komende periode is me steeds bewuster te worden van mijn aanwezige talenten en mijn intentie en motivatie van handelen.

Anouk (Jan. 2004)

Deze opleiding heeft me doen ervaren dat de ideeën die ik van te voren had over hoe het zou zijn heel anders uitgepakt hebben. Ik vind dat m'n leven kleurrijker en dynamischer is geworden. Het kan nog bloeiender, zelfverzekerder en spontaner worden. Ook geaard, met 2 benen op de grond en in deze realiteit. Daar ben ik mee bezig. Verder vond ik het fijn om met elkaar hiermee bezig te zijn en ik ben blij dat ik deze training gevolgd heb. Inmiddels is het 15 jaar later en in retrospectief heeft alles zich verder ontwikkeld, verdiept en verruimd. Een altijd voortgaande ontwikkeling die Leven heet! Nog steeds ben ik dankbaar dat ik deze opleiding destijds heb gevolgd.

Helene.

Voordat ik kennismaakte met de lichtdrager kenmerkte mijn leven zich door een groot gevoel van eenzaamheid en leegte. Ook al was ik getrouwd, had kinderen en een baan. In die tijd was ik op zoek naar een bevrijdend gevoel daarvan. Bij de lichtdrager heb ik opnieuw contact kunnen maken met het eeuwige, stralende deel in mij. Het creatieve deel waarbij opeens veel meer keuzemogelijkheden zijn dan vooraf bedacht. Eindelijk kon ik uit de gevangenis van het minderwaardige denken over mijzelf stappen. Een lange ontwikkelingsweg volgde. Leren communiceren vanuit jezelf in respect voor jezelf en de ander. De regie in eigen hand nemen, door bewegen in weerstanden, schaduwdelen in mijzelf herkennen en erkennen. Verdriet, boosheid, frustratie en onmacht steeds opnieuw weer omzetten naar mogelijkheden en kracht. Kortom voor mij is de lichtdrager een levensweg geworden waarbij compassie voor mijzelf en de ander, scheppend en vreugdevol leven vanuit innerlijke communicatie een leidraad zijn in mijn dagelijkse doen en laten.

Margreet ( januari 2004)

Wat ik geleerd heb en steeds beter kan is dat ik, ondanks dat er een storend element in mij om aandacht vraagt, ik toch mijn aandacht en focus ook op andere dingen kan blijven richten.Ik ben méér dan mijn storing, mijn blokkade of mijn hunkering. Zo keer ik steeds sneller terug in de levensstroom. Ik heb ervaren wat mijn resonantieruimte is: een open ruimte van Zijns-trilling. Een beweeglijk rust-en stilte-punt. Een ankerplaats in mij. Gevoeld weten. Levend en sprankelend. Ik kan luisteren naar anderen. Voeling krijgen met het wezen van de ander. Respect en acceptatie daarin zijn belangrijk. Steeds weer de ander vrij laten in zijn of haar vrije keuze. We zijn allemaal mensen die onderweg zijn. Iedereen is leerling en leraar. Vanuit de groeiende verbinding met mijn resonantie durf ik steeds meer mijn zieleklanken te laten klinken. Lieve Annet. Dank je voor de ontwikkelingskansen die je gefaciliteerd hebt voor mij. Dank ook voor je liefdevolle ondersteuning en bemoediging in de steeds bewuster groeiende verbinding met mijn innerlijke resonantie.

Lilian ( januari 2004)

De belangrijkste ontdekkingen t.a.v. mijzelf: er zit een schat aan informatie in mij die ik toe kan laten als ik mijzelf respecteer en waardeer en vooral als ik luister naar en toelaat wat ik voel en waarneem. Leren vertrouwen op het innerlijk weten in mij. Aandacht en focus is echt een (levens) kunst, evenals commitment en intentie. De speelsheid en vreugde, het lachen, dansen, de interactie-spellen. Heerlijk! Lieve Annet, ik stuur dit in alle liefde naar je toe in dankbaarheid en respect voor wat je wakker maakte. Dank!

Marij ( 2004).

Tijdens mijn deelname aan deze ervaringsgerichte opleiding voltrok zich in mij een innerlijke groei. Ik voelde en besefte bewuste verbinding met de Universele bron van eenheid waar we allen deel van uitmaken. Gevolg: de bewuste geboorte van het licht-kind in mij. WIJ-IK.
Diep besef van co-creatie verbonden met verantwoordelijkheid voor mijn levensweg.
Mijn lief geest-hart-kind: Wat wens ik je toe? Veel licht, lucht, vertrouwen, geborgenheid, speelsheid en zorgeloosheid. Liefdevolle aandacht voor je ontwikkelingsweg die zich zal gaan voltrekken op je ontdekkingstocht in deze – voor jou zo andere - wereld. Ik ben blij dat je er bent.
Geboren in vreugde!!!

Christine ( 2004)

Onze laatste creatieve opdracht in het kader van de afronding van de praktijkopleiding heeft diepe indruk gemaakt en zal nog wel een poos doorwerken. We werden uitgenodigd om, vanuit positie als regisseur, een script te schrijven/tekenen met 6 archetypische rollen. Uitdagend en een prachtige en bijzondere ervaring. Ik ervoer moeiteloos mijn creatieve stroom en voelde me tegelijkertijd in verbinding met alle anderen. Dank je wel Annet voor je integere begeleiding en je inspiratie.

Paul (2006)

Dank voor de helderheid van je licht. Het nodigt mijn schaduwkant uit zich te tonen aan mij, waardoor de schaduw zijn macht verliest. Zo leer ik mijn eigen Lichtkracht bewust te waarderen.

Nellie