Van 2000 tot 2007 heb ik, samen met een team, de praktijkopleiding De Lichtdrager georganiseerd en gefaciliteerd. Door omstandigheden kon het vervolg geen doorgang vinden. We zijn met een klein team aan het brainstormen over een vernieuwde start in 2020.

Doelstelling van deze (jaar) training verbonden met scholing van de Ziel:

  • waarneming ontwikkelen, verruimen en verfijnen.
  • integratie van universele kosmische principes en waarden in de dagelijkse realiteit.
  • via ervaring en inzicht het vermogen aanspreken om de diepere betekenis achter alledaagse problemen en uitdagingen te verstaan, te begrijpen. Leren aanspreken van de innerlijke belevingswereld via creatieve en intuïtieve vaardigheden, gericht op bewustwording, samenwerking, ontwikkeling en ontplooiing.
  • implementeren en toepassen hiervan in het dagelijkse leven.

Werkwijze:

Deze praktijkopleiding vertrekt vanuit de acceptatie van Universele Aanwezigheid, een Liefdeslicht-wezenskern, in ieder Individu. Het is het geboorterecht van ieder mens om te groeien in dit Ziele-licht.

De deelnemers leren een creatieve interactie aan te gaan: een leerprikkel te ontvangen én te geven waardoor zelfbesef tot ontplooiing kan komen en zelfvertrouwen groeit. De lichtkracht van het hart, de innerlijke wijsheid, wordt aangesproken o.a. met behulp van intuïtie en creativiteit. Inzichten worden, via ervaring, in het Bewustzijn gebracht. De reeds gevormde cognitieve persoonlijke identiteit wordt op deze wijze inhoudelijk steeds meer gedragen door een diepgevoeld innerlijk zelfbesef en zelfvertrouwen, geïnspireerd vanuit innerlijke ruimte en authentieke scheppingskracht.

Inhoud: Praktisch handelen, theoretische kennis en inzicht worden nauw met elkaar verbonden. Dit houdt in dat:

  • er veel geoefend wordt aan de hand van eigen situaties uit de dagelijkse praktijk en het dagelijkse samen-leven.
  • theoretische informatie op maat verstrekt wordt. Geen overload aan theoretische ballast.
  • tussen de leermodules worden intervisie-bijeenkomsten gepland om praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen én elkaar te leren coachen op eigen stijl en ontwikkeling.

 Heb je interesse? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar annet@ennoia.nl

.