Skip to main content
Gedichten

Na de storm…

Onbegrip

Strijd

Irritatie

Verharding

Een pantser

Crisis.

En dan….

Onstuimige

Doorbraak

Donder en bliksem

Storm en regen

Woeste kracht. 

Jouw storm raakt me aan

Wervelt om mij heen

Slaat me los

Van mijn anker.

Machteloze woede

Verdriet.

Ik herken

de reflectie 

van het beslagen glas

waarachter 

woede woont

onrust aast

Stof opstuift..

Zie

daarachter

in mijn liefdevolle hart

mijn alomvattend begrip 

voor iedereen

voor alles…

Deze keer

vecht ik niet meer!

Ik kies bewust voor een andere expressie.

De storm borrelt omhoog

In mij

En barst naar buiten

In staccato verklankt

Krijgt het alle ruimte…

Vertaald in muziek

De taal van het hart!

Een glimlach breekt door

alles verandert 

in helderheid en resonantie.

De zon weerkaatst

vreugde.

Een weerklank 

levendig, zacht en teer

in majeure harmonie.

Annet Hoeijmans-Boon  Januari 2007 ©

Bij compositie-stuk: Na de storm…