Voor audio’ s die proces-ondersteunend werken en ontspanning en moeiteloosheid bevorderen kijk onder audios op deze website of/en luister op: http://www.soundcloud.com / Annet Hoeijmans-Boon

CO-CREATIE EN VEERKRACHT.

In mijn jarenlange ervaring als gediplomeerd yogadocente en spiritueel counselor, heb ik geleerd hoe belangrijk het is om emoties, gevoelens en idealen te erkennen en te belichamen. Het lichaamsbewustzijn en je verbinding met de Aarde en jouw onvoorwaardelijke wezensaard is de veilige basis van waaruit je de hogere verfijndere frequenties kunt ‘dragen’ en belichamen! Als je teveel in de hogere verfijndere lichtfrequenties verblijft krijg je vroeg of laat te maken met de schaduwkant daarvan. Je bewoont een fysiek lichaam óók om je menselijke onvolmaaktheid te leren accepteren en er compassie voor te voelen door je te openen op verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal-psychisch- en spiritueel.

GROEIEN IN WIJSHEID:

Deze cursus Praktische filosofie gaat over de filosofie van bewustwording en is verbonden met Levenskunst. Bezield leven houdt in dat we ons steeds dieper en bewuster verbinden met de aardse realiteit en dit verfijndere bewustzijn gaan belichamen.

We leven in een onzekere tijd waarin allerlei waarden ter discussie staan en oude vertrouwde begrippen wegvallen. We worden overspoeld met informatie en gebeurtenissen uit de hele wereld.  Onze vertrouwde en geconditioneerde ordening is verstoord geworden. Basisvragen met betrekking tot veiligheid, betekenis en zingeving komen omhoog en vragen aandacht. De belangstelling voor de filosofie van bewustwording groeit en bloeit.

Het ervaren van een innerlijk rust en (nieuw) orientatiepunt wordt belangrijker. 
Levenskunst is het gevolg van bezield leven vanuit de lichtkracht die aanwezig is in je hart (chakra), gedragen door een nieuw gebouwd fundament in je buik. Het leerproces van groeien in wijsheid is gericht op inspireren en co-creeren en is direct verbonden met de wijsheid van het fysieke lichaam.
Tegelijkertijd werken we ook heel praktisch en effectief met het intellect en de kracht van focus bij het ontwikkelen van nieuw gedrag mbt creatieve en communicatieve vaardigheden. Zowel communiceren met anderen als communiceren met de informatie in de cellen van je lichaam. Via ervaring én inzicht spreken we het vermogen in iedere deelnemer aan om in zichzelf de diepere betekenis achter de alledaagse problemen en frustraties te ‘verstaan’ vanuit het hart…. en te begrijpen vanuit het bewustzijn.
Hoe bewuster we worden des te meer kunnen we levensvraagstukken die op ons pad komen herkennen en er adequaat mee om gaan. We maken andere keuzes die ons gedrag beïnvloedden. Zo verandert de levenshouding steeds weer opnieuw…. verbonden met het zoeklicht, de lens van je aandacht, van waaruit je leeft en die bepaalt wat je ziet en voelt. Communicatie is steeds weer de gouden sleutel.

6 bijeenkomsten op Zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Plaats: Kaatsheuvel.

Maximaal aantal deelnemers: 8

Kosten: 200,00

Voel je je aangesproken? Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar annet@ennoia.nl

NIEUW:

LEREN COMMUNICEREN.

Wat betekent communicatie?

Voor mij betekent communicatie: overdracht en uitwisseling van informatie; verbinding aangaan. In de uitwisseling met andere mensen is het belangrijk om niet in je eigen blinde vlek te blijven ronddraaien. Blinde vlekken hebben we allemaal en je ontdekt ze vooral in een – op vertrouwen gebaseerde – uitwisseling met elkaar. Dan durf je je bloot te geven. Deze interacties zijn soms verbaal, soms non-verbaal, soms energetisch en gaan voorbij aan aangeleerde gedragspatronen die vooral weerstand geven. Het is geen ontkenning van de weerstand wel een andere aanvliegroute waardoor de ‘stem van de weerstand’ er mag zijn maar niet langer bepalend is!

  • oefenen met de innerlijke oriëntatie! Door welke bril kijk jij naar jezelf, naar de ander, de wereld?
  • Hoe werkt dat in jou?
  • Kun je woorden leren vinden om je eigen ervaringen in je bewustzijn en tot expressie te brengen?
  • Kun je een grotere lijn in je eigen waarnemingen en belevingen ontdekken?

Tijdens dit leerproces ga je het verschil ervaren tussen het ‘volgen’ van anderen en ‘leiding’ geven aan jezelf (je eigen waarnemingen serieus onderzoeken) waarbij ik als begeleider vanuit een ruimer perspectief ondersteunend en inspirerend aanwezig ben. Door van elke bijeenkomst een kort verslagje te maken, wordt het zelfstandig trekken van conclusies gestimuleerd.

Wat belangrijk is om te beseffen: De situatie heb je niet in de hand. Die is er feitelijk! En jij kan iedere keer opnieuw leren bepalen hoe je in het Heden efficiënt met de situatie ( het leven) om gaat. Om die kracht en dat zelfvertrouwen beter in jezelf te leren voelen maak je opnieuw en bewust contact met je gevoelskracht, gedachtekracht en veerkracht. Vanuit mogelijkheden (en niet langer) vanuit onmacht.

Oefenen, oefenen, oefenen!

De kracht en aandachtsfocus, van je innerlijke lens, groeit….. Op den duur gaat het moeiteloos en vanzelf. Je hebt een nieuwe conditie gecreëerd en aangeleerd. Een nieuw programma geïnstalleerd waarmee je brein anders kan gaan werken 🙂 Vergelijk het met leren autorijden. Eerst moet je aan van alles tegelijk denken en leren te handelen. gaandeweg word je ervaren en gaat de toepassing steeds bekwamer en automatischer en word je onbewust bekwaam… totdat zich een situatie voordoet waarin je getriggerd wordt. Dan ben je direct in staat bewust en volwassen te handelen.

Ik loop in deze cursus een eindje met je op, als een reisgids die vertrouwd is met deze onbekende ruimte, om je te stimuleren en te helpen zelfbewuster en zelfverzekerder te worden, vertrouwen te voelen in jouw talenten en mogelijkheden. Intentie en motivatie is dat je zélf gaat ervaren dat je anders om kunt leren gaan met bv onzekerheid en aangeboren gevoeligheid en je veerkracht hierin kunt leren aanspreken en ontwikkelen. Heb je interesse hierin stuur me dan een mailtje. Samen kunnen we dan bekijken of het aansluit bij jouw ontwikkel-behoefte.

DE INNERLIJKE REIS VAN JE LEVEN.

In het najaar van 2024 start er een nieuwe cyclus in de omgeving van Utrecht / Den Bosch.

Het accent ligt op de creatieve samenwerking en interactie van je hogere Zelf (innerlijk Weten) met je persoonlijkheid. Dit hogere zelf of innerlijke weten is dát deel van jouw Zielsbewustzijn wat niet mee geïncarneerd is in je fysieke lichaam en wél een directe etherische en energetische verbinding heeft met jouw Harte-zelf. Het is een betrouwbaar kompas omdat het ‘weet heeft van’ je geboorte-verlangen. Wanneer deze verbinding geïntegreerd en belichaamd is ga je steeds congruenter leven en draag je de in jou aanwezige Lichtkracht steeds vrijer, speelser en moeitelozer uit. Voel je dat jouw tijd is aangebroken? Dat jij erbij wil zijn? Aarzel dan niet en neem contact op.

mail: annet@ennoia.nl

Gsm: 0615452658.


(Deel 2) Annet Hoeijmans was 19 toen haar vader een zelfmoordpoging

(Deel 2) Annet Hoeijmans was 18 toen haar vader een zelfmoordpoging deed. Zij en haar man hebben hem gevonden en ‘gered’. Haar vader vond dat hij had gefaald in het leven. De zelfmoordpoging veranderde het contact met haar vader, ze probeerde hem te begrijpen. Hij bleek zich vooral als verhalenverteller en dichter in zijn element te voelen, kwaliteiten die als ‘werk’ niet werden gewaardeerd. Hij leefde nog zeven jaar en werd dement. Annet noemt het “hij trok zich terug uit het leven”. Annet vraagt zich af of ze er goed aan hebben gedaan om hem te ‘redden’. Hij zag de dingen ver vooruit, hij lijkt niet goed te hebben gepast in zijn tijd en daardoor onbegrepen en eenzaam.

SLUIERSCHILDERLESSEN STARTEN WEER IN FEBRUARI 2024.

Het werk van de verbeelding: de scheppende mens.

Intuitief sluieren met verf en water.

Intuïtief schilderen is een middel om jezelf uit te drukken, om iets vanuit jezelf uit te beelden. Door de beleving en tegelijkertijd de beschouwing ervan krijg je inzicht in persoonlijke en collectieve ontwikkelingsprocessen. Het dragende creatieve proces stimuleert het openen van het hart en het ontwikkelen van communicatieve, creatieve processen en vaardigheden.

Passie is leven op de stroom van het leven zelf!  Je ervaart het leven als één grote leerschool. Soms gebeurt er iets dat niet past in je besef van de werkelijkheid. Dat kun je afwijzen of negeren. Een andere mogelijkheid is je open te stellen voor deze ervaring en daarna, via deze bewust geworden ervaring, een niet langer passende overtuiging, of een verkeerd aangenomen beeld van jezelf of van de wereld, bewust bijstellen naar je huidige situatie. Voelen is de brug tussen binnenwereld en buitenwereld. Ons lichaam is daarvoor het instrument. Intuïtief schilderen is een prachtige manier om al voelend je eigen bewustwordingsproces helder te maken!

Een aantal boeiende links:

http:www.levenskleur.nl

www.coloured-life.com

www.academiegeesteswetenschappen.nl Integratie van kennis en ervaring.

www.littlelullabuys.nl Herinneringen aan miskramen en stilgeboren kindjes tastbaar gemaakt in prachtige herinneringskoorden.