DE REIS VAN JE LEVEN.

Bij voldoende belangstelling starten we na de zomer van 2022 – in de omgeving van Utrecht/Amersfoort – met deze cyclus van 3 bijeenkomsten waarin het accent ligt op de samenwerking en interactie van je persoonlijke zelf (kleine ik-je) met jouw hogere Zelf (innerlijk weten). Dit innerlijke weten is dat deel van jouw Zielsbewustzijn wat niet mee geïncarneerd is in je fysieke lichaam en wél een directe etherische en energetische verbinding heeft met jouw hart. Het is een betrouwbaar kompas omdat het ‘weet heeft van’ je geboorte-verlangen. Wanneer deze verbinding geïntegreerd en belichaamd is ga je steeds congruenter leven en draag je de in jou aanwezige Lichtkracht steeds vrijer, speelser en moeitelozer uit.

LEVENSKUNST: DE MAGIE VAN ONTMOETING.

Expositie in de Woudkapel van 29 augustus tot 31 oktober 2022.

http://www.woudkapel.nl

SLUIERSCHILDERLESSEN STARTEN WEER IN SEPTEMBER 2022.

Het werk van de verbeelding: de scheppende mens.

Intuitief sluieren met verf en water.

Intuïtief schilderen is een middel om jezelf uit te drukken, om iets vanuit jezelf uit te beelden. Door de beleving en tegelijkertijd de beschouwing ervan krijg je inzicht in persoonlijke en collectieve ontwikkelingsprocessen. Het dragende creatieve proces stimuleert het openen van het hart en het ontwikkelen van communicatieve, creatieve processen en vaardigheden.

Passie is leven op de stroom van het leven zelf!  Je ervaart het leven als één grote leerschool. Soms gebeurt er iets dat niet past in je besef van de werkelijkheid. Dat kun je afwijzen of negeren. Een andere mogelijkheid is je open te stellen voor deze ervaring en daarna, via deze bewust geworden ervaring, een niet langer passende overtuiging, of een verkeerd aangenomen beeld van jezelf of van de wereld, bewust bijstellen naar je huidige situatie. Voelen is de brug tussen binnenwereld en buitenwereld. Ons lichaam is daarvoor het instrument. Intuïtief schilderen is een prachtige manier om al voelend je eigen bewustwordingsproces helder te maken!

Een aantal boeiende links:

www.coloured-life.com Praktijk voor Energetische bewustwording en ontwikkeling.

www.academiegeesteswetenschappen.nl Integratie van kennis en ervaring.

www.littlelullabuys.nl Herinneringen aan miskramen en stilgeboren kindjes tastbaar gemaakt in prachtige herinneringskoorden.