De reis van je leven.

Bij voldoende belangstelling starten we na de zomer van 2022 – in de omgeving van Utrecht/Amersfoort – met deze cyclus van 3 bijeenkomsten waarin het accent ligt op de samenwerking en interactie van je persoonlijke zelf (kleine ik-je) met jouw hogere Zelf (innerlijk weten). Dit innerlijke weten is dat deel van jouw Ziel wat niet mee geïncarneerd is in je fysieke lichaam en wél een directe etherische en energetische verbinding heeft met jouw bezielde hart. Het is een betrouwbaar kompas omdat het weet heeft van je geboorte-verlangen. Wanneer deze verbinding geïntegreerd en belichaamd is ga je steeds congruenter leven en draag je de in jou aanwezige Lichtkracht steeds vrijer, speelser en moeitelozer uit.

Lichtkracht van het Hart.

Kind van Licht,
Vonk in mijn ziel
Ontvangenis, geboren…

Kind van Licht
Lichtkracht van het Hart
Een zacht fluisterend horen…

Kind van Licht
gedragen, zacht gewiegd, 
beschermd door de Maan…

Kind van Licht
Zon in mijn hart
door geen vijand te verslaan…

Kind van Licht
Vervuld van trouw 
Aan de harteklop van het Leven…

Kind van Licht
liefdevolle saamhorigheid 
Staat in jouw hart geschreven…

Kind van Licht
Geboren in
noodzakelijke eenzaamheid…

Een woordeloos gesprek
Wat jouw oor voelt en jouw hart hoort
Is nog niet van de tijd…

Kind van Licht
Onbegrepen en toch, vol vertrouwen
in Universele leiding… 

Dan….

Ontmoeting, vreugdevolle herkenning in
het sprankelend licht
van De Ander!

Kinderen van Licht
Zonnestralen van het Hart
Verbonden samen verdergaan.

Annet Hoeijmans-Boon ©.

www.coloured-life.com Praktijk voor Bewustwording en ontwikkeling.

www.academiegeesteswetenschappen.nl Integratie van kennis en ervaring.

www.littlelullabuys.nl Herinneringen aan miskramen en stilgeboren kindjes tastbaar gemaakt in prachtige herinneringskoorden.