Integratieproces.

By | Nieuws

Onze ziel, onze innerlijke identiteit, is een bewoner van twee werelden. De concrete en weerbarstige aardse werkelijkheid en de ruimtelijke onzichtbare werkelijkheid achter deze werkelijkheid. Interactie en wederzijdse inspiratie is uitdagend, avontuurlijk en noodzakelijk. Het besef dat de onzichtbare werkelijkheid de concrete werkelijkheid uiteindelijk vormt dringt gelukkig steeds dieper door….

Read More

Samen groeien

By | Gedichten

Lieve allemaal, Het afgelopen jaar Stonden we vaak voor elkaar klaar. We gaven feedback waar nodig Dat maakte conflicten overbodig.   We deelden ons leed en we deelden ons lief En schreven menige brief. Dit alles in het licht van openhartigheid Van samenhorigheid verbonden met individualiteit.   “IK” hoefde niet…

Read More

Geboorte van de Lichtkracht in het ziele-hart.

By | Verhalen

Geschreven door CHRISTINE. In 2003 nam ik deel aan de praktijkopleiding De Lichtdrager. Deze praktijkopleiding vertrok vanuit acceptatie van Universele Aanwezigheid; een wezenskern, in ieder individu. Wij, deelnemers, leerden een creatieve interactie aan te gaan: een leerprikkel te ontvangen én te geven waardoor Zelf-besef tot ontplooiing kon komen en Zelf-vertrouwen…

Read More

Projectie en reflectie

By | Artikelen

PROJECTIE EN REFLECTIE. We kennen twee vormen van projectie: Projectie als afweermechanisme: Het onbewust plaatsen van eigen gevoelens in een ander: Jij vult in hoe de ander zichzelf – volgens jou – voelt. Projectie als overdracht: Jij vult in hoe de ander naar jou kijkt en hoe de ander zich…

Read More