Skip to main content
Verhalen

Sterre-kind.

By mei 9, 2015februari 17th, 2024No Comments

Deze – innerlijke doorleefde- reis kwam tot expressie in de jaren negentig in telepathische samenspraak met mijn intuïtieve schilderijen. De uiteindelijke samenstelling vond plaats in Januari 2004. Ik droeg het op aan mijn kleinkinderen-in- wording. Inmiddels prachtige jong volwassenen die hun eigen weg door het leven zoeken en vinden.

Bovenal droeg ik het op aan mijn echtgenoot en levenskameraad. We kennen elkaar 60 jaar en zijn 56 jaar getrouwd. Onze relatie kende pieken en dalen. We zijn qua karakter erg verschillend. We houden elkaar, in acceptatie van al onze verschillen, vanuit hartsverbondenheid op koers. Wat een prachtige ontwikkelingsreis in groeien in onvoorwaardelijke liefde en innige betrokkenheid. Dankbaarheid doorstroomt mijn wezen.

De Lichtdragers-reis deel 1.
Er was eens een sterrenkind…… Ze hoorde bij een sprankelende stralende sterrenfamilie die alles wist van het planetaire en interstellaire sterrenleven, een leven van verbondenheid, sprankeling, harmonie en schoonheid: het interstellaire leven, verbonden met kosmische cycli van evolutie.
Wat deze wijze van leven zo aantrekkelijk maakte was de sterrentaal, een taal van trilling en aantrekkingskracht. Deze intelligente sterrentaal was diep geworteld in en verweven met de Kosmische Wet van Aantrekking en Aanraking. Een taal van wederzijdse verbondenheid. Een dans van energieën!
Waar ze niet zo veel van wisten in deze sferen en in deze familie, was de taal en de wijze van samenleven van een planeet in een verre uithoek van dit sterrenstelsel. Deze planeet werd “Aarde” genoemd. Het leven op Aarde was ook verbonden met Aantrekking en Aanraking. Daar echter, in de Aardetaal, werd deze Kosmische Wet van Ordening “Zwaartekracht” genoemd. Een Natuurwet. Een boeiend verschil.
Het bijzondere van Planeet Aarde en de aardse taal was dat daar scheppingsmogelijkheden werkzaam waren, die veel overeenkomsten vertoonden met de sterrentaal. Er was echter een groot verschil in werkzaamheid van het scheppende bewustzijn! In het sterrenleven hoefde een gedachte maar uit te gaan en het was reeds geschapen. De vormgevende krachten op aarde werkten echter heel anders!
De mogelijkheid die het mensenras daar had om de elementen te onderzoeken waren ongekend. Ook de levenskrachtige emotionele energie om vormen te veranderen kwam in die samenstelling in de sterrenwereld niet voor.
En dan het leren via ervaringen! Dat was nog eens een aparte manier van ontwikkelen. Zo kon de essentie van alles gekend worden op een zeer speciale wijze. Het concept van de vrije wil was ook volop in ontwikkeling daar. Men ging er nog wel zeer onhandig mee om. De enige manier om dit alles nader te leren kennen was naar die verre planeet te reizen. Daar kon deze vormgevende kracht, deze scheppingskracht nader verkend en, in de wijsheid van harts-verbondenheid, begrepen worden.
Er waren reeds eerder reizen naar deze planeet ondernomen. En intussen was er veel informatie verzameld over de ondoordachte en disharmonische wijze van samenleven op deze planeet. Er waren ook verschillende gemeenschappelijke pogingen gedaan om het bewustzijn van het mensenras op aarde te inspireren tot een andere kijk en een andere werkzaamheid… Helaas kristalliseerden deze inspiraties echter in de loop der geschiedenis steeds weer opnieuw uit in overtuigingen, gebaseerd op dogma’s en regels. Overtuigingen, gebouwd op een fundament van straffen en belonen, in plaats van op een natuurlijke en vruchtbare voedingsbodem van geestelijke groei en ontwikkeling.
Vanuit de Kosmische cyclus van Evolutie en Creatie kwam het moment steeds naderbij waarop een belangrijke interstellaire ontmoeting zou gaan plaatsvinden. Een gebeurtenis die grote veranderingsprocessen zou gaan bewerkstelligen…
Vanuit haar verlangen naar avontuur en groei, alsook haar verlangen een bijdrage te leveren, bood het sterrenkind aan om een belangrijke stap te nemen en haar sterrenfamilie te verlaten – uit Harmonie te vallen – om deel te nemen aan de voorbereiding van deze avontuurlijke en zo wezenlijke kosmische ontmoeting.
wordt vervolgd……