Innerlijk gesprek

By Verhalen

In gesprek… Door een aantal gebeurtenissen in mijn leven bevond ik me in een toestand van onzekerheid, frustratie en ontoereikendheid, ik denk voor velen met mij wel bekend, zo nu en dan! Omdat ik intussen ervaren heb dat gevoelens en emoties signalen zijn van iets wat uit het onbewuste in het licht van…

Read More

De boom des levens.

By Verhalen

De boom des levens. Er was eens een hele grote boom die midden in sappige groene wei stond. Deze grote sterke boom stond daar aanwezig te zijn dag na dag, seizoen na seizoen, jaar na jaar. Een boom gevuld met herinneringen…. Eeuwen geleden…. bevond deze boom zich temidden van een groot…

Read More

Sterre-kind…..geboren worden…

By Verhalen

Lichtdragers – reis: geboren worden. Door de regelmatige harteklop en de omhulling van deze donkere veilige ruimte kon ze opnieuw haar lichtkern voelen temidden van allerlei andere waarnemingen. En ineens werd ze zich gewaar van andere licht-kernen, ergens buiten deze veilige donkere ruimte waar zij zich bevond. Wonderlijk hoe hun…

Read More

Sterre-kind…. op weg…

By Verhalen

Lichtdragers-reis: op weg… Het plan werd voorgelegd aan de familieraad van Licht. Uitvoerig werd hier besproken en bekeken hoe dit alles aangepakt zou kunnen worden in het belang van álle Leven. Het kostte rijp beraad…. Was het wel verantwoord het sterrenkind naar die verre planeet te laten gaan waar nog…

Read More