Skip to main content
Artikelen

Welke beelden draag jij in je hart?

Beeld-denken is een wijze van verkennen en ordenen van de werkelijkheid.. nog voordat er woorden en taal aan te pas komen. Een jong kind in de pre-verbale periode is hier meestal zeer vertrouwd mee, voordat deze poort zich sluit door taalontwikkeling en vorming van een persoonlijke ik-identiteit. Beelddenken beweegt zich in een ander tijds-ruimte-BESEF, los van bestaande kaders en mentale concepten. Beelddenken laat het zoeklicht van innerlijke Aandacht vrij bewegen naar een intuïtief weten, een totaal-inzicht. Het vertegenwoordigt een andere wijze van ordenen, nl divergerend: vanuit eenheid naar diversiteit.
Bij talig denken concentreert het zoeklicht van aandacht zich op een logische gedachtegang en ordent zo diverse gedachten convergerend : dwz samenbrengend in één brandpunt. De interactie tussen beelddenken (wijsheid van het hart ) en talig denken (wetenschap) zijn m.i. essentieel in deze overgangstijd. De ontmoetingsruimte is de Ziel. De overeenkomst tussen beiden is de alles overkoepelende Co-Intelligentie, die uitnodigt en uitdaagt tot vernieuwing en innovatie vanuit de Universele Bron…..het grote Onbekende.

Hoe kunnen wij mede-scheppers, co-creators, worden?
De mens is het enige wezen dat in staat is om bewust veranderingen aan te brengen in aangeleerd gedrag en aangeleerde gedachten.