Hallo, mijn naam is Annet.

Welkom op dit platform voor bewust-wording en bewust-zijn! Je vindt hier bijdragen van verschillende mensen en van mijzelf. Onze intentie is inspireren, motiveren, inzicht geven, en energetisch aan te raken o.a. via gedichten, verhalen en intuïtieve schilderijen. De kwintessens: situaties, gebeurtenissen, gedragskeuzes en handelen van binnenuit be-lichten.

Onze maatschappij verandert in een snel tempo. Het Transpersoonlijke bewustzijnsniveau opent zich steeds meer. Dat brengt ons voorbij de (3e)dimensie van weer-spiegeling en reflectie. In deze nieuwe innerlijke ruimte, de vierde dimensie, kunnen we dieper voelen en verder kijken dan we tot nu toe gewend zijn. Het is een open weidse bewustzijnsruimte waar we via Frequentiebewustzijn een grotere gevoelde samenhang leren verkennen en herkennen!

Als je je aangeraakt en/of geïnspireerd voelt door wat hier van harte gedeeld wordt kun je dat ondersteunen door een donatie, zodat we dit werk op deze wijze kunnen blijven uitdragen. Hartelijk dank! Bankrekening: NL02INGB0663184134 tnv ACH Hoeijmans-Boon ovv Donatie Platform voor Bewustzijn.

Energetische transmissie heeft vele verschillende vormen en mogelijkheden, elk met een eigen waardevolle route.  Denk aan klank, zingen, kleur, schilderen, tekenen, beweging, dans, chakra’s, aanrakingen, massage, of door in alle eenvoud en aandacht een hand op iemands lichaam te leggen of een knuffel te geven.

Alle routes zijn een middel naar hetzelfde doel: contact herstellen met het spontane, speelse, levendige, nieuwsgierig ontvankelijke en Intelligente Bewustzijn IN ons waardoor we de vreugde en het plezier van samenleven en samenwerken gaan her-ontdekken. Het omarmen van je innerlijke authenticiteit. Bewustwording van de Individualiteit van je Ziel. Jung noemde dat: het individuatie-proces gaan beleven. Wanneer zo stap voor stap je perspectief verandert komt er een innerlijke intuïtieve beweging op gang…Met zachte duwtjes inspireert jouw hogere(= subtielere) Hart je deze leiding te volgen en tot uitdrukking te (leren) brengen.

Samen met mijn dochter Anouk en schoondochter Nathalie hebben we workshops gegeven over perspectiefverandering, intuïtieve communicatie, gedragsverandering en vooral de toepassing daarvan in je dagelijkse leven. O.a bij de ISVW in Leusden en bij het Holistisch Centrum in Eindhoven.

Sinds mijn vroege jeugd voel ik me diep verbonden met het Leven als een ervaringsgerichte leerschool, innerlijk geleid en geïnspireerd door Universele kosmische wetten. Mijn diepste intentie en motivatie is deze grotere samenhang te “vertalen”,  via verschillende vormen van communicatie, naar  samen-leven en samen-werken vanuit bewuste verbondenheid mét elkaar en niet (langer) ten koste van elkaar.

Leven is een voortdurend proces van verandering en van wording….

Het vraagt van de mens een diepgaand vertrouwen toe te laten in de scheppende stuwkracht in – en achter – dit proces! Bij elke koerswijziging die het voortschrijdend bewustzijn vraagt kunnen we zelfstandig leren bijsturen vanuit een groter kosmisch navigatie-systeem. Ons Hogere (=verfijndere) Zelf  heeft een ander perspectief en een ander referentiekader. Dit ruimere bewustzijn kent het levensplan van je Ziel en geeft zachte innerlijke ‘duwtjes’ en fluisteringen om je aan te sporen dit levenskompas te volgen op jouw weg.

Doelgeleid vanuit je intelligente natuurlijke ‘Aard van Zijn’ én doelgericht in persoonlijke toepassingen en handelingen. Congruent, daadkrachtig en vol vertrouwen in jouw competenties.  

Achtergrond/opleiding en ervaring.

 • HBO communicatiekunde.
 • Toegepaste psychologie.
 • Afgestudeerd yogadocente.
 • Ademtherapeut.
 • Afgestudeerd spiritueel psychotherapeute (6-jarige opleiding vanuit spirituele filosofie en psychotherapie in Nederland en Engeland).
 • Ruim 45 jaar bloeiende yogapraktijk; yogalessen zowel in eigen studio als in-company o.a. bij de Rabobank, De lage landen, en CenterParcs.
 • In-company trainingen in het bedrijfsleven: Inzicht in interpersoonlijke communicatie-processen en ontwikkeling van dienend leiderschap.
 • coaching van individuen en echtparen.
 • Leerroute: werken met de scheppende kracht van gedachte en verbeelding waardoor je intuïtie wakker wordt en tot ontwikkeling kan komen.
 • Intuïtief schilderen met aquarelverf en water: Een spannende en speelse ontdekkingstocht vanuit de lege ruimte van het canvas of papier naar de zichtbare vorm: Zelfexpressie vanuit de Ziel.
 • Oprichter Praktijkopleiding: De Lichtdrager : Geestelijke kennis en ervaring en levenswijsheid verbinden en integreren. ( 2002-2009).

Ik schrijf graag vanuit hart en ziel over geestelijke bewustwording als een voortschrijdend evolutie en ontwikkelingsproces. O.a. te lezen in posts op LinkedIn en op FB: De Wijsheid van Levensverhalen. 

Ook ben ik beschikbaar voor (interactieve) lezingen en podcasts over thema’s die maatschappelijk en individueel leven en aandacht vragen. 

Je kunt me ook vinden op:

 • www.academiegeesteswetenschappen.nl
 • www.lichtwerkersnederland.nl
 • www.soundcloud.com
 • www.youtube.com/annet hoeijmans.
 • annethoeijmansboon.blogspot.com

mailadres: annet@ennoia.nl /  mobiel: 06 15452658.