Hallo, mijn naam is Annet. Welkom op deze web-site. Je vind hier bijdragen van verschillende mensen, ter kennis en inspiratie van ons allemaal. Ook vind je audiobestanden die je gratis kunt beluisteren of downloaden. Dit alles wordt regelmatig aangevuld. Kijk rustig rond en laat je verrassen en inspireren.

Transformatie vindt altijd plaats van binnen naar buiten.

Energetische transmissie heeft vele verschillende vormen en mogelijkheden, elk met een eigen waardevolle route.  Denk aan klank, zingen, kleur, schilderen, tekenen, beweging, chakra’s, aanrakingen, bv via massage of door in alle eenvoud en aandacht een hand op iemands lichaam te leggen of een knuffel te geven. Alle routes zijn een middel naar hetzelfde doel: contact herstellen met het spontane, speelse, levendige, nieuwsgierig ontvankelijke en spiritueel intelligente Bewustzijn in ons waardoor we de vreugde en het plezier van samenleven en samenwerken gaan her- ontdekken. Leven in vreugde verbonden met de, steeds bewuster, scheppende mens.  De vreugde van co-creatie! 

Sinds mijn vroege jeugd voel ik me diep verbonden met deze aardse scholingsweg en word daarin innerlijk geleid en geïnspireerd door de Kosmische Wet van Liefde en Leven. Mijn diepste intentie is deze impuls van Liefde en Wijsheid steeds weer te “vertalen” naar zingeving, naar vreugde, empathie en compassie in het dagelijks leven en werken. Ruimte scheppen voor nieuwe mogelijkheden. Samen-leven en samen-werken vanuit bewuste verbondenheid met elkaar en niet langer ten koste van elkaar. Ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid zijn daarbij essentieel!

In mijn praktijk bied ik leerroutes, coachings-consulten en workshops aan. Meer details vind je onder coaching. Als het je aanspreekt kun je me ook uitnodigen voor een workshop of een lezing bij jou in de buurt.  

Achtergrond/opleiding en ervaring.

HBO communicatiekunde. Afgestudeerd yogadocente en spiritueel psychotherapeute. Ademtherapie bij Bram Balfoort. Coördinatrice hyperventilatiestichting. Opleiding bij Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland (1972) (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis). 

 • Samen met maatschappelijk werkers opzetten van een peuterspeelzaal in Limburg waar ik toen woonde (1972)
 • Ruim 40 jaar bloeiende yogapraktijk; yogalessen o.a. bij de Rabobank, De lage landen, en Center-Parcs.
 • In-company trainingen in het bedrijfsleven: Inzicht in intuïtieve, relationele en interpersoonlijke communicatie-processen.
 • Vele jaren coaching en mediation van individuen en van echtparen
 • Trainingscursussen: acceptatie en communicatie in werk- en prive-relaties.
 • Cursus: werken met de kracht van je beeldend vermogen.
 • Intuïtief schilderen met aquarelverf en water. Een spannende ontdekkingstocht vanuit de lege ruimte van het canvas of papier naar de zichtbare vorm. 
 • Workshop van klacht naar kracht.
 • Opleiding: De Lichtdrager. Geestelijke kennis en ervaringswijsheid verbinden en integreren.
 • Scholing van de ziel: verbinding (leren) herstellen met innerlijke Weten. Je eigen innerlijke waarheid tot expressie durven brengen.

Steeds weer gebruik ik de spirituele intelligentie in de wijsheid-in-gebeurtenissen als een bewustwordings-mogelijkheid. Synthese en integratie van uiterlijke (leef)omstandigheden met innerlijke geestelijke  ontwikkelingslijnen. Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. Er is geen “scheiding”, hoewel dat wel nog steeds “geloofd” wordt. Er bestaan wel verschillen in trillings (=bewustzijn)frequenties die met elkaar kunnen harmoniëren en dissoneren zoals in muziek. Ontwikkeling van gevoeld en herkend onderscheidingsvermogen hierin.

Leven is verandering. Bij elke koerswijziging die het voortschrijdend Bewustzijn vraagt stuur ik bij vanuit mijn innerlijke kompas: een kosmisch navigatie-systeem waarmee ik me zeer vertrouwd heb leren voelen in het leven van alledag. 

Ik schrijf graag vanuit hart en ziel over Geestelijke Bewustwording als een voortschrijdend ontwikkelingsproces. O.a. te lezen in posts op LinkedIn en op FB: De Wijsheid van Levensverhalen. 

Ook kun je me vinden als blogger op:

 • www.lichtwerkersnederland.nl
 • www.deverwanten.nl
 • annethoeijmansboon.blogspot.com

mailadres: annet@ennoia.nl /  mobiel: 06 15452658.