Hallo, mijn naam is Annet.

Welkom op deze website. Je vindt hier bijdragen van verschillende mensen in dienst van een grotere bewustzijnsontwikkeling van Evolutie en Creatie. Onze maatschappij verandert in een snel tempo. We zitten mondiaal in een transitie richting waarde-gedreven leven en werken. Een hele klus en een grote uitdaging in steeds dieper gaand vertrouwen in bewuste menselijke creatie-kracht die vernieuwing kan brengen vanuit verbondenheid met alle leven. 

Naast de artikelen en verhalen vind je ook audiobestanden die je gratis kunt beluisteren en downloaden. Dit alles wordt regelmatig aangevuld. Kijk rustig rond en laat je aanraken, verrassen en inspireren.

Transformatie vindt altijd plaats van binnen naar buiten.

Energetische transmissie heeft vele verschillende vormen en mogelijkheden, elk met een eigen waardevolle route.  Denk aan klank, zingen, kleur, schilderen, tekenen, beweging, dans, chakra’s, aanrakingen, bv via massage of door in alle eenvoud en aandacht een hand op iemands lichaam te leggen of een knuffel te geven. Alle routes zijn een middel naar hetzelfde doel: contact herstellen met het spontane, speelse, levendige, nieuwsgierig ontvankelijke en spiritueel intelligente Bewustzijn IN ons waardoor we de vreugde en het plezier van samenleven en samenwerken gaan her-ontdekken. Leven in vreugde verbonden met de, steeds bewuster, scheppende mens.

Samen met mijn dochter Anouk en schoondochter Nathalie hebben we workshops gegeven over perspectiefverandering, intuïtieve communicatie, gedragsverandering en vooral de toepassing daarvan in je dagelijkse leven. O.a bij de ISVW in Leusden en bij het Holistisch Centrum in Eindhoven.

Sinds mijn vroege jeugd voel ik me diep verbonden met het Leven als een ervaringsgerichte leerschool, innerlijk geleid en geïnspireerd door universele kosmische wetten. Deze kosmische ordening vertegenwoordigt een hoog-intelligent bewustzijnsspectrum. Mijn diepste intentie en motivatie in leven en werken is deze grotere intelligente samenhang te “vertalen”, via verschillende vormen van communicatie, naar  samen-leven en samen-werken vanuit bewuste verbondenheid mét elkaar en niet (langer) ten koste van elkaar. Ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfsturing en zelf verantwoordelijkheid zijn daarbij essentieel. 

Leven is een voortdurend proces van verandering en van wording….Het vraagt van de mens een diepgaand vertrouwen toe te laten in de scheppende stuwkracht in – en achter – dit proces! Bij elke koerswijziging die het voortschrijdend bewustzijn vraagt kunnen we zelfstandig en autonoom leren bij te sturen, bewust verbonden vanuit een groter kosmisch navigatie-systeem. Ons Hogere (=verfijndere) Zelf  heeft een ander, perspectief en een ander referentiekader. Dit ruimere bewustzijn kent het levensplan van je Ziel en geeft zachte innerlijke duwtjes en fluisteringen om je aan te sporen dit kompas te volgen.

Doelgeleid vanuit Geestkracht, Ziel en Hart én doelgericht in persoonlijke toepassingen en handelingen. Congruent, daadkrachtig en vol vertrouwen in jouw competenties.  

Achtergrond/opleiding en ervaring.

 • HBO communicatiekunde.
 • Toegepaste psychologie.
 • Afgestudeerd yogadocente.
 • Afgestudeerd spiritueel psychotherapeute (6-jarige opleiding White Lodge Nederland en Engeland).
 • Ruim 45 jaar bloeiende yogapraktijk; yogalessen in eigen studio en o.a. bij de Rabobank, De lage landen, en Center-Parcs.
 • In-company trainingen in het bedrijfsleven: Inzicht in interpersoonlijke communicatie-processen en ontwikkeling van dienend leiderschap.
 • coaching van individuen en echtparen.
 • Leerroute: werken met de scheppende kracht van gedachte en verbeelding.
 • Intuïtief schilderen met aquarelverf en water: Een spannende en speelse ontdekkingstocht vanuit de lege ruimte van het canvas of papier naar de zichtbare vorm. Zelfexpressie.
 • Intuïtieve ontwikkeling: verbinding en interactie met je zesde zintuig. (Intuïtie).
 • Oprichter Praktijkopleiding: De Lichtdrager : Geestelijke kennis en ervaringswijsheid verbinden en integreren. ( 2002-2009).

Ik schrijf graag vanuit hart en ziel over geestelijke bewustwording als een voortschrijdend evolutie en ontwikkelingsproces. O.a. te lezen in posts op LinkedIn en op FB: De Wijsheid van Levensverhalen. 

Ook kun je me vinden als blogger op:

 • www.academiegeesteswetenschappen.nl
 • www.lichtwerkersnederland.nl
 • www.deverwanten.nl
 • annethoeijmansboon.blogspot.com

mailadres: annet@ennoia.nl /  mobiel: 06 15452658.