Hallo, mijn naam is Annet. Welkom op deze web-site. Je vind hier bijdragen van verschillende mensen, ter kennis en inspiratie in dienst van een grotere bewustzijnsontwikkeling van Evolutie en Creatie. Ook vind je audiobestanden die je gratis kunt beluisteren of downloaden. Dit alles wordt regelmatig aangevuld. Kijk rustig rond en laat je verrassen en inspireren.

Transformatie vindt altijd plaats van binnen naar buiten.

Energetische transmissie heeft vele verschillende vormen en mogelijkheden, elk met een eigen waardevolle route.  Denk aan klank, zingen, kleur, schilderen, tekenen, beweging, chakra’s, aanrakingen, bv via massage of door in alle eenvoud en aandacht een hand op iemands lichaam te leggen of een knuffel te geven. 

Alle routes zijn een middel naar hetzelfde doel: contact herstellen met het spontane, speelse, levendige, nieuwsgierig ontvankelijke en spiritueel intelligente Bewustzijn in ons waardoor we de vreugde en het plezier van samenleven en samenwerken gaan her- ontdekken. Leven in vreugde verbonden met de, steeds bewuster, scheppende mens.  De vreugde van co-creatie!

Samen met mijn dochter Anouk en schoondochter Nathalie hebben we workshops gegeven over perspectiefverandering, intuïtieve communicatie, gedragsverandering en toepassing daarvan o.a, bij de ISVW in Leusden en bij het Holistisch Centrum in Eindhoven. Deze workshops liggen op dit moment stil.

Sinds mijn vroege jeugd voel ik me diep verbonden met het leven als een leerschool. Innerlijk geleid en geïnspireerd door universele kosmische wetten. Deze wetten vertegenwoordigen een hoog-intelligent bewustzijnsspectrum. Mijn diepste intentie is deze grotere intelligente samenhang te “vertalen” naar Samen-leven en samen-werken vanuit bewuste verbondenheid met elkaar en niet langer ten koste van elkaar. Ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid zijn daarbij essentieel!

Ik bied creatieve leerroutes, coachings-consulten en workshops aan. Meer details vind je onder coaching. 

Achtergrond/opleiding en ervaring.

 • HBO communicatiekunde.
 • Toegepaste psychologie.
 • Afgestudeerd yogadocente en spiritueel psychotherapeute.
 • Ademtherapie Bram Balfoort.
 • Ruim 40 jaar bloeiende yogapraktijk; yogalessen o.a. bij de Rabobank, De lage landen, en Center-Parcs.
 • In-company trainingen in het bedrijfsleven: Inzicht in interpersoonlijke communicatie-processen en dienend leiderschap.
 • Vele jaren coaching van individuen en echtparen.
 • Leerroute: werken met de scheppende kracht van gedachte en verbeelding.
 • Intuïtief schilderen met aquarelverf en water. Een spannende ontdekkingstocht vanuit de lege ruimte van het canvas of papier naar de zichtbare vorm. 
 • Ontwikkelen van verbinding en interactie met je intuïtieve bewustzijn (ook wel zesde zintuig genoemd).
 • Oprichter van de Praktijkopleiding: De Lichtdrager: Geestelijke kennis en ervaringswijsheid verbinden en integreren.
 • Scholing van de ziel: verbinding (leren) herstellen met innerlijke Weten. Je eigen innerlijke waarheid tot expressie durven brengen.

Steeds weer gebruik ik de geestelijke Intelligentie in de wijsheid ‘achter’ gebeurtenissen als een bewustwordings-mogelijkheid. Synthese en integratie van uiterlijke cognitieve ontwikkelingslijnen met innerlijke (geestelijke) ontwikkelingslijnen. Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden.

Leven is een voortdurend proces van verandering en van wording….Het vraagt van de mens een diepgaand vertrouwen toe te laten in de stuwkracht in- en achter – dit proces.

Bij elke koerswijziging die het voortschrijdend bewustzijn vraagt kunnen we zelfstandig leren bij te sturen, bewust verbonden vanuit een groter kosmisch navigatie-systeem. Ons Hogere (grotere) Zelf heeft een ander, ruimer perspectief en een ander referentiekader. Dit ruimere bewustzijn kent het levensplan van je Ziel en geeft zachte innerlijke duwtjes en fluisteringen om aan te sporen dit kompas te volgen. 

Doel-geleid vanuit hart en ziel én doel-gericht in onze persoonlijke toepassingen en handelingen. Daadkrachtig.

Ik schrijf graag vanuit hart en ziel over Geestelijke Bewustwording als een voortschrijdend evolutie en ontwikkelingsproces. O.a. te lezen in posts op LinkedIn en op FB: De Wijsheid van Levensverhalen. 

Ook kun je me vinden als blogger op:

 • Academie voor Geesteswetenschappen.nl
 • www.lichtwerkersnederland.nl
 • www.deverwanten.nl
 • annethoeijmansboon.blogspot.com

mailadres: annet@ennoia.nl /  mobiel: 06 15452658.