Hallo mijn naam is Annet. Welkom op deze website. Kijk rustig rond en laat je verrassen en inspireren. Heb je vragen of wil je graag uitwisselen over een van de onderwerpen? Dat kan. Stuur me dan een mailtje.

Transformatie vindt altijd plaats van binnen naar buiten.

Energetische transmissie heeft vele verschillende vormen en mogelijkheden, elk met een eigen waardevolle route.  Denk aan klank, zingen, kleur, schilderen, tekenen, beweging, chakra’s, aanrakingen, bv via massage of door in alle eenvoud en aandacht een hand op iemands lichaam te leggen of een knuffel te geven.

Alle routes zijn een middel naar hetzelfde doel: verbindingen maken. Opnieuw contact maken met het spontane, speelse, levendige, nieuwsgierige en ontvankelijke Bewustzijn in ons waardoor we opnieuw de vreugde en het plezier van samenleven en samenwerken gaan ontdekken. Leven in vreugde verbonden met de, steeds bewuster, scheppende mens.  

Sinds mijn vroege jeugd voel ik me diep verbonden met deze ontwikkelingsweg en word daarin innerlijk geleid en geïnspireerd door het Kosmische Christusbewustzijn. Mijn diepste intentie verbonden hiermee is deze impuls van liefde en wijsheid steeds weer te vertalen naar samen-leven en samen-werken vanuit bewuste verbondenheid met elkaar. Ontwikkeling van zelfbewustzijn, zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid zijn daarbij essentieel. 

Transformatie van een organisatie vraagt eveneens om bewustwording van alle leidinggevende en medewerkers én een toegepast handelen daarop.

In mijn praktijk bied ik coachings-consulten en workshops aan waarbij kristallen klankschalen gebruikt worden. Je kunt me ook uitnodigen voor een lezing, een seminar of een workshop bij jou in de buurt of op locatie.

Vanuit kennis, wijsheid en ervaring en met behulp van (creatieve) out of the box interventies, zal ik de aanwezigen prikkelen en uitnodigen hun competenties, wijsheid en denkvaardigheid aan te spreken en het contact met hun eigen innerlijke Bron te herstellen.

• Ruim 40 jaar een bloeiende yogapraktijk; yogalessen o.a. bij de Rabobank, De lage landen, en Center-Parcs.
• Vele jaren coaching van individuen en van echtparen ( relatie en communicatie).
• Trainingscursussen: acceptatie en communicatie in relaties.
• In-company trainingen in het bedrijfsleven: Inzicht in intuïtieve, relationele en interpersoonlijke communicatie-processen.
• Cursus: werken met de kracht van je beeldend vermogen.
• Intuïtief schilderen met aquarelverf en water. Een spannende ontdekkingstocht vanuit de lege ruimte van het canvas of papier naar de vorm. Van wens naar werkelijkheid.
• Workshop van klacht naar kracht.
• Scholing van de ziel: verbinding leren herstellen met innerlijke weten. Je eigen innerlijke waarheid tot expressie durven brengen.

Op 19 april a.s. geven Margreet van Impelen (www.levenskleur.nu) en ik samen een introductiebijeenkomst. Een mini-workshop om kennis te maken met het overkoepelende thema: Via inzicht naar een ander uitzicht. Samen op innerlijke reis om te ervaren hoe je dit praktisch handen en voeten kunt geven, toe kunt passen. Verdere informatie hierover vind je op deze web-site onder het kopje Artikelen, op LinkedIn onder De Wijsheid in levensverhalen en op de FB-pagina: De Wijsheid in levensverhalen.

Samen met mijn dochter Anouk hebben we een workshop ontwikkeld met als thema : De sprong naar inzicht. In Leusden.
Samen met mijn schoondochter Nathalie geef ik de workshop Intuïtieve ontwikkeling. In Eindhoven.

Steeds weer gebruik ik de wijsheid-in-gebeurtenissen, de spiegelende werking van het leven, als een bewustwordings-mogelijkheid. Synthese en integratie van uiterlijke (leef)omstandigheden met innerlijke ontwikkelingslijnen. Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. Er is geen “scheiding”, hoewel dat wel nog steeds “geloofd” wordt. Er bestaan wel verschillen in trillings (=bewustzijn)frequenties die met elkaar kunnen harmoniëren en dissoneren zoals in muziek. 

Bij elke koerswijziging die het voortschrijdend bewustzijn vraagt stuur ik bij vanuit mijn innerlijke kompas; een kosmisch navigatie-systeem waarmee ik me zeer vertrouwd heb leren voelen in het leven van alledag. 

Ik schrijf ook graag en je kunt artikelen gerelateerd aan bewustwording, educatie en competentieontwikkeling lezen hier op de website. En verder ook in:
mijn posts op Linkedin.com
annethoeijmansboon.blogspot.nl
De wijsheid van Levensverhalen op Facebook.

mailadres: annet@ennoia.nl /  mobiel: 06 15452658.