Transformatie vindt altijd plaats van binnen naar buiten.

Energetische transmissie heeft vele verschillende vormen en mogelijkheden, elk met een eigen waardevolle route.  Denk aan klank, kleur, beweging, chakra’s, aanrakingen bv via massage. Alle routes zijn een middel naar hetzelfde doel:  De geboorte van de bewust scheppende mens.  Sinds mijn vroege jeugd voel ik me diep verbonden met deze scholings – ontwikkelings – weg en word daarin innerlijk geleid en geïnspireerd door het universele bronbewustzijn. Mijn diepste intentie verbonden hiermee is deze impuls van liefde en wijsheid steeds weer te vertalen naar samen-leven en samen-werken vanuit bewuste verbondenheid met onze natuurlijke Aard van Zijn. Daarbij is de ontwikkeling van Zelfsturing en Zelfverantwoordelijkheid essentieel.

Transformatie van een organisatie vraagt ook om bewustwording van alle medewerkers en een toegepast handelen daarop.

Als een van de genoemde thema’s  aan de orde zijn in je organisatie of je wil er graag een lezing of seminar over organiseren, dan ben ik beschikbaar om een bijdrage te leveren daaraan. Met behulp van creatieve interventies, zal ik de aanwezigen uitnodigen om hun eigen competenties, wijsheid en denkvaardigheid aan te spreken.

• Ruim 40 jaar een bloeiende yogapraktijk; yogalessen o.a. bij de Rabobank, De lage landen, en Center-Parcs.
• Vele jaren coaching van individuen en van echtparen ( relatie en communicatie).
• Trainingscursussen: acceptatie en communicatie in relaties.
• In-company trainingen in het bedrijfsleven: Inzicht in intuïtieve, relationele en interpersoonlijke communicatie-processen.
• Cursus: werken met de kracht van je beeldend vermogen.
• Intuïtief schilderen met aquarelverf en water. Een spannende ontdekkingstocht vanuit de lege ruimte van het canvas of papier naar de vorm.
• Workshop van klacht naar kracht.
• Scholing van de ziel: verbinding leren herstellen met innerlijke Weten, innerlijke kracht en authenticiteit.

Samen met mijn dochter Anouk geef ik een workshop: De sprong naar inzicht.
Samen met mijn schoondochter Nathalie geef ik een workshop Intuïtieve ontwikkeling in Eindhoven.

Steeds weer gebruik ik de wijsheid-in-gebeurtenissen, de spiegelende werking van het leven in deze realiteit, als een bewustwordings-mogelijkheid. Synthese en integratie van uiterlijke (leef)omstandigheden met innerlijke ontwikkelingslijnen. Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. Er is geen “scheiding”, hoewel dat wel nog steeds “geloofd” wordt. Er bestaan wel verschillen in trillings (=bewustzijn)frequenties die met elkaar kunnen harmoniëren en dissoneren.

Bij elke koerswijziging die het voortschrijdend bewustzijn vraagt stuur ik bij vanuit het kompas van mijn geest, ziel en hart: een geestelijke GPS, een kosmisch navigatie-systeem waar ik me zeer vertrouwd mee heb leren voelen in mijn leven van alledag.

Ik schrijf graag en je kunt artikelen over uiteenlopende thema’s gerelateerd aan educatie lezen in:
mijn posts op Linkedin.com
annethoeijmansboon.blogspot.nl
De wijsheid van Levensverhalen op Facebook.

Thema’s:
Het belang van heldere communicatie in leven- werken- en liefdes -relaties. Toepassen van de kracht van het beeldende vermogen via woord en beeld. Contact herstellen met innerlijk weten: leren vertrouwen op de inspirerende koers van je intuïtie die verbonden is met een ander referentiekader.