Transformatie vindt altijd plaats van binnen naar buiten.

Energetische transmissie heeft vele verschillende vormen en mogelijkheden, elk met een eigen waardevolle route.  Denk aan klank, zingen, kleur, schilderen, tekenen, beweging, chakra’s, aanrakingen bv via massage.

Alle routes zijn een middel naar hetzelfde doel: opnieuw contact maken met het spontane, speelse, levendige, nieuwsgierige, kind in ons waardoor we opnieuw de vreugde en het plezier van samenleven en samenwerken gaan ontdekken. Leven in vreugde verbonden met de, steeds bewuster, scheppende mens.  

Sinds mijn vroege jeugd voel ik me diep verbonden met deze scholings – ontwikkelings – weg en word daarin innerlijk geleid en geïnspireerd door het Kosmische Christusbewustzijn. Mijn diepste intentie verbonden hiermee is deze impuls van liefde en wijsheid steeds weer te vertalen naar samen-leven en samen-werken vanuit bewuste verbondenheid met onze wezensaard. Ontwikkeling van Zelfsturing en Zelfverantwoordelijkheid is daarbij essentieel. Transformatie van een organisatie vraagt eveneens om bewustwording van alle leidinggevende en medewerkers én een toegepast handelen daarop.

Vanuit kennis, wijsheid en ervaring ben ik beschikbaar voor een lezing of seminar. Met behulp van (creatieve) out of the box interventies, zal ik de aanwezigen prikkelen en uitnodigen hun competenties, wijsheid en denkvaardigheid aan te spreken en verantwoordelijkheid te nemen daarvoor.

• Ruim 40 jaar een bloeiende yogapraktijk; yogalessen o.a. bij de Rabobank, De lage landen, en Center-Parcs.
• Vele jaren coaching van individuen en van echtparen ( relatie en communicatie).
• Trainingscursussen: acceptatie en communicatie in relaties.
• In-company trainingen in het bedrijfsleven: Inzicht in intuïtieve, relationele en interpersoonlijke communicatie-processen.
• Cursus: werken met de kracht van je beeldend vermogen.
• Intuïtief schilderen met aquarelverf en water. Een spannende ontdekkingstocht vanuit de lege ruimte van het canvas of papier naar de vorm. Van wens naar werkelijkheid.
• Workshop van klacht naar kracht.
• Scholing van de ziel: verbinding leren herstellen met innerlijke weten, innerlijke kracht en authenticiteit.

Samen met mijn dochter Anouk geef ik workshops: De sprong naar inzicht.
Samen met mijn schoondochter Nathalie geef ik workshops Intuïtieve ontwikkeling in Eindhoven. Belangstelling voor het organiseren van een workshop bij jou in de buurt? Dat is mogelijk. Stuur gerust een mailtje.

Steeds weer gebruik ik de wijsheid-in-gebeurtenissen, de spiegelende werking van het leven, als een bewustwordings-mogelijkheid. Synthese en integratie van uiterlijke (leef)omstandigheden met innerlijke ontwikkelingslijnen. Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden. Er is geen “scheiding”, hoewel dat wel nog steeds “geloofd” wordt. Er bestaan wel verschillen in trillings (=bewustzijn)frequenties die met elkaar kunnen harmoniëren en dissoneren zoals in muziek. Bij elke koerswijziging die het voortschrijdend bewustzijn vraagt stuur ik bij vanuit mijn innerlijke kompas; een kosmisch navigatie-systeem waarmee ik me zeer vertrouwd heb leren voelen in het leven van alledag. Ik schrijf graag en je kunt artikelen gerelateerd aan bewustwording, educatie en competentieontwikkeling lezen in:
mijn posts op Linkedin.com
annethoeijmansboon.blogspot.nl
De wijsheid van Levensverhalen op Facebook.

Thema’s:
Het belang van heldere en open communicatie in leven- werken- en liefdes -relaties.  Toepassen van de kracht van het beeldende vermogen via woord, beeld en beweging. Contact herstellen met het hart en met innerlijk weten: leren vertrouwen op de inspirerende koers van je intuïtie die verbonden is met een ander referentiekader.