De helende werking van kristallen klankschalen.

Zoals iedereen wel weet kunnen bepaalde geluiden een grote invloed hebben op onze emoties.
Door een bepaald muziekstuk kunnen onze stemmingen al gauw veranderen.
Muziek werkt op ons hele menselijk systeem. Snaarinstrumenten bijvoorbeeld kunnen een grote uitwerking hebben op de “snaren” van je hart.
Deze trilling kan een innerlijk akkoord aanraken, je opbeuren, of het kan zelfs tranen doen opwellen en op die manier spontaan een reiniging brengen.We zijn allemaal wel eens diep aangeraakt op deze wijze. Klank heeft dus een grote invloed op ons gevoelslichaam, op onze ziel. Een mens hoort klank niet alleen door zijn oren, hij hoort klank door elke porie van zijn lichaam. Klank doordringt het hele wezen.
Het is een trillingsfrequentie, een draagvlak en geleider, die verbinding creëert tussen verstand, gemoed, ziel en geest, tussen Lichaam en Schepping. Al onze waarnemingen met welk zintuig dan ook, zijn afgestemd op het waarnemen van trillingspatronen, van ritmes.
Het waarnemen van geluidsgolven en het zien van lichtgolven (kleuren) zijn slechts twee voorbeelden.

Harmonische resonantie:
Als een mens, plant of dier ziek wordt dan betekent dit dat er een verstoring is in het levensritme, een disharmonie van trillingen. Sommige cellen vibreren heel zwak zodat er bijna geen activiteit meer is. Door middel van toegepast geluid kan een sterke trilling een zwakkere opheffen: bekrachtiging door harmonische resonantie.

Kristallen klankschalen brengen krachtige pure klanken voort vergezeld van harmonische boventoonreeksen en zijn bekend vanwege hun genezende eigenschappen.
Deze trillingen die aanraken tot in het diepste van de celkernen activeren genezende processen. Alle cellen, het bloed, de botten zijn namelijk opgebouwd uit verschillende kristalvormen.Bij kristallen klankschalen zijn niet alleen de geluidsgolven belangrijk. Ze produceren ook lichtgolven, kleuren. Door het kristal in beweging te brengen botsen de atomaire deeltjes in het kristal tegen elkaar zodat er lichtgolven ontstaan die meegevoerd en versterkt kunnen worden door de geluidsgolven. Door trilling komt beweging; door beweging komt kleur; door kleur komt toon.

Kleur is zichtbare klank en klank is hoorbare kleur.
Beide hebben ze invloed op ons energetisch systeem. Deze dans van geluids- en lichtgolven is meetbaar. Ze scheppen een elektromagnetisch veld.

Wat is geluid?
Geluid ontstaat door een golfachtige botsing van luchtmoleculen en heeft een grote invloed op materie. Experimenten hebben aan het licht gebracht dat geluidsgolven, die door verschillende materiele substanties worden geleid, patronen voortbrengen die opmerkelijk veel gelijkenissen vertonen met de natuur om ons heen, zoals spiralen, cirkels etc.

Op internet kun je bekijken hoe klanken tot vormen komen. Fijn zand wordt op plaatjes gestrooid en dan wordt er met een strijkstok langs de zijkant van de plaatjes gestreken Er ontstaat een trilling en dus een klank. Het zand beweegt door de trilling en vormt geometrische figuren die langzaam zichtbaar worden.

Klank: de brug tussen verleden, heden en toekomst.
Van oudsher is klank gebruikt om te communiceren, te vermaken, te onderwijzen, te bouwen, te vernietigen, te kalmeren en te genezen. Priesters, priesteressen en sjamanen in vele culturen hebben klank gebruikt om mensen te genezen, te bekrachtigen en poorten te openen naar andere dimensies, andere bewustzijnsfrequenties. De Maya’s, Egyptenaren, Inca’s en Tibetanen allen vertrouwd met klank en kleur en het effect ervan op lichaam, gemoed, ziel en geest van de mens.

De afgelopen jaren is het gebruik van klank als een genezend medium meer en meer in de aandacht gekomen van zowel het gebied van wetenschap als medicijnen. Edgar Cayce voorspelde dat klank het medicijn zou worden van de toekomst.
Ook Barbara Marciniak spreekt van de rol die klank zal spelen in de toekomst van de menselijke evolutie. Alice Bailey schreef in 1934:… de genezer geneest voornamelijk door het gebruik van gewenste klank of klanken. Allen zeggen dat het van buitengewoon belang is dat je intenties helder zijn in hoe je klank wilt gaan gebruiken. Helderheid en transparantie zijn kwaliteiten die ook wij nodig hebben in deze overgangstijd.

Tot op heden wordt in India en in Tibet nog steeds gebruik gemaakt van chanten, zoemen en Tibetaanse klankschalen schalen om zieken op te beuren en te genezen.
In China wordt bij het doceren van Qi Qong al eeuwenlang klank gebruikt om de chakra’s,
het endocriene stelsel en de daarbij behorende organen te harmoniëren.
Ook in de architectuur werd en wordt gebruik gemaakt van muzikale verhoudingen
Kijk je bijvoorbeeld naar een kathedraal of tempel dan kijk je naar “gestolde” klank.
Pythagoras zei ook al: “de wereld is muziek “.

Levensritmen.
Naarmate de tijd verstrijkt zullen wij ons meer gewaar en bewust zijn van trillingen in de vorm van kleur, klank, beweging en geur. Ze zullen een grotere rol in ons leven spelen en hun genezende werking brengen. Ons DNA bestaat uit trillingspatronen die samen een unieke toon laten horen. Dit wordt ook wel de stem van je ziel, je zieletoon, of je “roeping” genoemd.

Genezende tonen kunnen klinken van vele niveaus:
bijvoorbeeld de klank van golven die op de kust slaan, vogels die hun partner lokken, wind ruisend door de bomen, monniken die chanten, een kerkorgel wat bespeeld wordt, een orkestuitvoering, prachtige stemmen en zelfs trommels. Alle klanken kunnen een effect op ons hebben, ons aanraken, en wanneer we bewust luisteren en ons openstellen kunnen ze resoneren met een orgaan, weefsel of cel en onze energieën op een speciale wijze balanceren. Aandacht begeleidt dan de energie.
Door iedere dag te zingen of neuriën kunnen we op den duur onze persoonlijke “zieletoon” vinden, een die ons hele wezen in eenheid en harmonie brengt, niet alleen met onszelf,
maar met het hele Universum. Zing in de douche, in bad of in de auto!

Klank in relatie tot de chakra’s:
Er zijn vele verschillende benaderingen van de chakra’s als energieschakels, toegangspoorten en ontwikkelingsgebieden. Chakras kunnen gezien worden als spiralen, wielen, van gekleurd licht in het etherische lichaam. Soms vragen deze trillende spiralen, ook wel kelken genoemd, om versnelling, soms om vertraging. Het diatonische toonladderstelsel is gebaseerd op het octaaf en heeft een directe uitwisseling met de chakra’s. Het recent geactiveerde thymuschakra, dat een belangrijke rol speelt in deze overgangstijd, wordt door sommigen gekend als het Hogere Hart, de diepere wijsheid, verbonden met de kleur Turkoois. Het bevindt zich tussen het hart en de keel.
Wanneer er meerdere chakra’s bewust geworden zijn kan langzaam het 12 tonige chromatische toonladder systeem gebruikt worden, gerelateerd aan de 12 chakra’s van de nieuwe mens, overkoepeld door het 13 trillingsveld. Dit wordt ook wel het Christusbewustzijn genoemd.

Kristallen klankschaal therapie of massage helpt het energiesysteem te balanceren en het auraveld op te laden, te bekrachtigen. Met name de werking van intervallen en het bewust voelen van de “tussenruimte” stimuleert nieuwe openingen, ontwikkelingspoorten, in dit proces.

Wat maakt kristal nu zo bijzonder?
Kristallen klankschalen zijn gemaakt van 99,992 % pure kwarts en via een bepaald procédé vervaardigd. Ze worden heel zuiver afgestemd door musici met behulp van de modernste apparaten. Ze brengen een krachtige pure klanken voort vergezeld van harmonische boventoonreeksen en zijn bekend vanwege hun genezende eigenschappen.
Menselijke lichamen zijn deels samengesteld uit miljoenen kristallen, een soort van calciumfosfaat genoemd “apatite “ kristallen ( zie Robert Becker: The body electric).
De cellen, het bloed, de botten zijn opgebouwd uit kristalvormen en onze wervelkolom is als een xylofoon.Wanneer de kristallen klankschalen klinken kan hun resonantie gevoeld worden in de lichaamsholten en de kristallijnen structuren in onze botten en celstructuren beïnvloeden. De aangeslagen toon verspreidt heel snel krachtige trillingen door het lichaam dat uit ongeveer 70 % water bestaat. Via resonantie wordt een hele subtiele interne cellulaire massage gegeven. De klank verspreidt zich langs het zenuwstelsel naar de organen, raakt systemen aan, weefsel en cellen en harmoniseert. Zoals al eerder gezegd zijn bij kristallen klankschalen niet alleen de geluidsgolven belangrijk.Er is ook een samenwerking met lichtgolven. De lichte en liefdevolle aanraking van de trillingen van de kristallen klanken inspireert dan ook tot opheldering, uitzuivering in ons horen, zien en voelen.

Waardevol onderzoek:
Een van de toepassingen van kristallen klankschalen is het scheppen van “gestructureerd “ water. Dit wil zeggen dat water in een klankschaal opgeladen wordt, de watermoleculen zich ordenen in een kristallijn – patroon. Dit water wordt ook wel vloeibaar kristal genoemd en wordt gedronken ter ondersteuning en reiniging van het totale systeem.
Onderzoek hiernaar wordt nog steeds voortgezet door Norman Mikesell.
Nostradamus voorspelde ook medische toepassing van klankgolven.
Hij gaf aan dat kankergezwellen vernietigd zouden gaan worden door een methode van regelmatige klankgolven of trillingen, net zoals nierstenen nu reeds vergruisd worden.
In het licht van al deze ontwikkelingen vindt er in Amerika registratie plaats van
behandelingen en genezing vanaf 1995.

Wij, als wezen mens, hebben affiniteit met kristal.
Er zijn tot op heden 7 kristalstelsels ontdekt die corresponderen met 7 bekende energie-centra en de bijbehorende organische en evolutionaire ontwikkelingen.

Kristalstelsels:

1. Kubisch
2. Hexagonaal
3. Tetragonaal
4. Trigonaal
5. Orthorhombisch
6. Monoklien
7. Triklien

Kristalvormen zijn vormen van gestolde energie. Deze energie kunnen wij gewaarworden als een trillingskracht. Als deze kristalvormen door licht beschenen worden kunnen wij ze herkennen en ervaren in hun fysieke vormkracht en kleuruitstraling.
Kristalvormen maken het mogelijk energie om te zetten in materie en vice-versa.
Het zijn vormen/innerlijke ruimtes waarin energie zich kan verzamelen volgens bepaalde verhoudingen en in een bepaalde maat.
Net als de kracht van klank en kleur speelt dus ook de vormkracht een belangrijke rol in ons leven. We kunnen ons dan ook afvragen hoe flexibel en levendig onze vormkracht is?
Geloven wij in de mogelijkheid van het herscheppen van onze vorm?
Het durven verlaten van de bekende terreinen is een ontwikkeling die langzaam maar zeker zichtbaar wordt in alle maatschappelijke lagen en sociale structuren.

Een kristalvorm ontleedt:
Eigenschappen van een kristal: Affiniteit in de mens:
Chemische samenstelling: Stoffelijk fysiek: bloed en cellen:
Spoorelementen: grofstoffelijk energie lichaam
Elektromagnetische: etherische,beschermende veld
Kleur: emotie /astraal aard
Helderheid: intuïtieve aard
Hardheid: mentale aard
Kristalvorm: spirituele aard

Kristalstructuren hebben grote invloed op ons lichaam omdat ze groei ondersteunen en een bijdrage leveren aan het herstellen van (oorspronkelijke) harmonische resonantie.

Achtergrond, opleiding en scholing Annet:
Na gewerkt te hebben in verschillende gebieden in de Gezondheidsvoorlichting en opvoeding heb ik eind 1970 de opleiding tot yogadocente afgerond, gevolgd door een opleiding HBO maatschappelijke dienstverlening, specialisatie: communicatie en groepsdynamica. Verdere ontplooiing en ontwikkeling vond plaats via de opleiding Spirituele Psychotherapie in Nederland alsook in Engeland. Onderdeel van deze opleiding was literatuurstudie en het aangaan van eigen dieperliggende vraagstukken over zingeving en betekenisgeving.

Ruime praktijkervaring als yogadocente; jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen, individueel, in paren en in groepen.
Speciale kwaliteit:
het aanspreken van het creatieve, intuïtieve vermogen, enthousiasme en levensvreugde.

Begin 1996 kwam ik in contact met de kristallen klankschalen. De puurheid en zuivere resonantie van de trillingen raakten me diep. Onder innerlijke intuïtieve Leiding opende het op heel natuurlijke wijze diepere lagen van wijsheid.
Deze relatie en communicatie staan ieder van ons ter beschikking als wij bereid zijn ervoor te kiezen. Angsten en weerstanden mogen dan worden aangeraakt. Door deze trillingsaanraking vindt, vaak verrassend en onverwacht, een transformatie plaats.
Een overgang, een doorgang, waarachter de liefde altijd op ons wacht!

Met dank aan Renee Brodie voor de inspirerende samenwerking.

Wie is Renee Brodie:

Reeds 50 jaar is Renee Brodie een kanaal voor Genezing als lid van de Nationale Federatie van Spirituele Genezers. Haar weg van dienstbaarheid heeft in vele richtingen geleid.
In 1984 begon ze met het geven van workshops in het gebruik van kristallen voor genezing en in 1986 ontwikkelde en creëerde zij samen met haar echtgenoot Jack Chakra Aroma Essences.
Toen Renee in 1990 de klank hoorde van een kristallen klankschaal werd ze aangetrokken tot studie hierover, gevolgd door lesgeven in klank, kleur en geur met gebruik van de kristallen klankschalen.
Haar eerste boek, gepubliceerd in 1996 dat mensen in wijde kringen aangeraakt heeft, werd gevolgd door een CD en cassette met de speciale klanken van de schalen voor meditatie.

Haar nieuwste boek: “ Light into your heart with colour and sound.”.
Het wordt in een voorwoord geïntroduceerd en aangeprezen door Jonathan Goldman.