Welkom bij ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

Hoe fijn is het als er even iemand met je meeloopt op de weg die je gaat? Iemand die jouw wezen ziet en het proces waarin je je bevindt herkent en in een ander ruimer perspectief kan plaatsen? Iemand die je weer jouw eigen kracht laat voelen, die je zelf kwijtgeraakt bent. Nou ja, niet echt kwijt, meer het gevoelde besef van een ooit verbroken verbinding.

Niemand anders kan jouw weg gaan. Jij hebt alle mogelijkheden bij je om te dragen én te verdragen wat op jouw pad komt.

Maar je hoeft het niet alleen te doen. Geeft jezelf een cadeautje en maak gebruik van hulpbronnen. Zie het “metaforisch” als zwemmen: als je hard bezig bent naar de overkant te zwemmen kost je dat veel energie en je uitzicht is beperkt. De coach / begeleider die op de kant staat heeft een ander, ruimer perspectief en kan je aanwijzingen geven. Je moet er wel zelf mee aan de slag om niet uitgeput te raken…

 

De verschillende werkvormen die ik hanteer:

  • Inzicht in de communicatieprocessen die spelen op de onderstroom en medebepalend zijn in jouw leven, werken en relaties op dit moment. De snelkoppelingen naar het overlevingsbewustzijn die steeds het verleden repeteren.
  • Actie-interventie van Joop Krop.
  • Ervaringscirkel van Kolb.
  • Creatiespiraal van Marinus Knoops.
  • Aanspreken van jouw intuïtie.
  • Creatieve interventies en zelf-expressie gericht op het vrijmaken van aanwezige en bepalende obstructies ( snelkoppelingens-patronen) in het onderbewustzijn
  • Ontspanningsmeditatie/visualisatie gericht op het “wakker” maken en aanspreken van jouw intuïtieve Weten.

 

Online-coaching:  45 euro.

Videobelafspraak van 60 minuten waarin de hulpvraag wordt besproken. Vanuit dit gesprek maak ik een audiobestand. Na beluistering hiervan door jou ontvang ik een mail met indrukken / belevingen/vragen. Daar geef ik terugkoppeling op tezamen met een aantal huiswerk-oefeningen om dit ontwikkelingsproces te ondersteunen.

Persoonlijke coaching: 60 euro.

Persoonlijke ontmoeting en gesprek van 60 minuten waarbij de aandacht en focus ligt op versterking van zelfbesef, zelfvertrouwen, zelfbewustwording.

Harmoniserende energiebehandeling: 60 euro.

Werken met het energieveld via chakra-balancering kan een goede ondersteuning zijn omdat het niet alleen invloed heeft op de subtielere energielagen maar ook op de etherische-fysieke energielaag. Dit veld omsluit ons lichaam als een prachtige mantel. Het is ons anker voor de aarde. De gezamenlijke afstemming – via de Kosmische Wet van Resonantie en Harmonie –  is voorwaardenscheppend en werkt net als een telefoonlijn. Via de afstemming wordt de “verbindingslijn” geopend waarna er een uitwisseling kan ontstaan. Doel-geleid en doel-gericht in relatie tot de hulpvraag.