Welkom bij ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

In mijn creatieve coachings-benadering werk ik met de kern-ziele-kwaliteiten en de wijsheid die aanwezig is in de coachee, waarbij het accent ligt op zelfwerkzaamheid, zelfbesef, inzicht en integratie van mogelijkheden.

Ik gebruik verschillende invalshoeken en werkwijzen:
Inzicht in aanwezige communicatieprocessen.
Reflectie en zelf-reflectie.
Waar nodig het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.
Leren luisteren op meerdere niveaus:
functie, inhoud, betrekking, waarneming.
De ervaringscirkel.
De metaforische actiemethode (Joop Krop).
Chakra-balancering (energetische harmonisatie)
Creatieve coaching.