Welkom bij ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

Hoe fijn is het als er even iemand met je meeloopt op de weg die je gaat? Iemand die jouw wezen ziet en het proces waarin je je bevindt herkent en in een ander – ruimer – perspectief kan plaatsen? Iemand die je weer jouw eigen kracht laat voelen, die je zelf kwijtgeraakt bent. Nou ja, niet echt kwijt natuurlijk. Meer het gevoelde verlangen, de hunkering naar “Thuis”. Een ooit verbroken verbinding.

Niemand anders kan jouw weg gaan. Jij hebt alle mogelijkheden bij je om te dragen én te verdragen wat op jouw pad komt.

Maar je hoeft het niet alleen te doen. Geeft jezelf een cadeautje en maak gebruik van hulpbronnen.

Zie het “metaforisch” als zwemmen: als je hard bezig bent naar de overkant te zwemmen kost je dat veel energie en je uitzicht is beperkt. De coach / begeleider die op de kant staat heeft een ruimer perspectief. Dat kan je stimuleren, inspireren en ondersteunen om vol te houden. Het leert je ook om jouw situatie in een ander perspectief te plaatsen. Je moet er wel zelf mee aan de slag.

De verschillende werkvormen die ik hanteer:

  • Inzicht in de communicatieprocessen die spelen op de onderstroom en medebepalend zijn in jouw leven, werken en relaties op dit moment. De ” oude snelkoppelingen” naar het overlevingsbewustzijn herkennen. Deze repeteren namelijk steeds het verleden.
  • Actie-interventie van Joop Krop.
  • Ervaringscirkel van Kolb.
  • Creatiespiraal van Marinus Knoope.
  • Creatieve interventies en zelf-expressie gericht op het aanspreken van mogelijkheden in het creatieve (onder)bewustzijn.
  • Ontspanningsmeditatie/visualisatie gericht op het aanspreken van verbeeldingskracht en gedachte-kracht (aandachtsfocus). Twee kerncompetenties  in de menselijke psyche. Van daaruit een brug bouwen en verbinding maken met je intuïtieve bewustzijn.

 

Creatieve online-coaching: 50 euro.

In deze coaching onderzoeken we samen – via het werken met je intuïtieve verbeelding – welke belemmeringen je tegenhouden om het leven te leiden wat je ten diepste verlangt en wat innerlijke verbonden is met jouw Levensplan.

 

Harmoniserende energiebehandeling: 60 euro.

Fysieke afspraak. Werken met het energieveld via chakra-balancering kan een goede ondersteuning zijn omdat het niet alleen invloed heeft op de subtielere energielagen maar ook op de etherische-fysieke energielaag. Dit veld omsluit ons lichaam als een prachtige mantel. Het is ons anker voor de aarde. De gezamenlijke afstemming – via de Kosmische Wet van Resonantie en Harmonie –  is voorwaardenscheppend en werkt net als een telefoonlijn. Via de afstemming wordt de “verbindingslijn” geopend waarna er een uitwisseling kan ontstaan. Doel-geleid en doel-gericht in relatie tot de hulpvraag.