Welkom bij ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

 

Welkom bij Ennoia

Centrum voor bewustwording

Hoe fijn is het als er even iemand met je meeloopt op de weg die je gaat? Iemand die jouw ‘wezen’ ziet en het proces waarin je je bevindt herkent en in een ander – ruimer – perspectief kan plaatsen? Iemand die jou weer je kracht en je zelfvertrouwen laat voelen, die kwijtgeraakt bent? Het ‘lijkt’ kwijt maar duidt meer op een ooit verbroken verbinding.

Niemand anders kan jouw weg gaan. Jij hebt alle mogelijkheden bij je om te dragen én te verdragen wat op jouw pad komt.

Maar je hoeft het niet alleen te doen!! Dat is een oude en misplaatste basisaanname. Geeft jezelf een cadeautje en maak gebruik van hulpbronnen. Ik kan je inspireren, stimuleren en ondersteunen in koerswijzigingen vanuit mijn innerlijke verbinding en vertrouwdheid met een ruimer bewustzijnsperspectief. Je moet er wel zelfwerkzaam mee aan de slag.

De verschillende werkvormen die ik hanteer:

  • Inzicht in onbewuste aannames en communicatie-processen die spelen op de onderstroom en medebepalend zijn in jouw leven op dit moment. Je leert “oude snelkoppelingen” naar het overlevingsbewustzijn herkennen en er bewust vrij van te worden.
  • Actie-interventie van Joop Krop dwz werken met metaforen.
  • Ervaringscirkel van Kolb.
  • Ontspanningsmeditatie/visualisatie afgestemd op het aanspreken van verbeeldingskracht en gedachtekracht. Twee belangrijke kerncompetenties  in de menselijke psyche. Van daaruit een brug bouwen en verbinding maken met je intuïtieve bewustzijn.
  • leren om actiever gebruik te maken van je Intuïtie via ontwikkeling van je zesde zintuig.

Creatieve online-coaching: 60 euro. Duur 60 minuten.

In deze coaching onderzoeken we samen welke belemmeringen je tegenhouden om het leven te leiden wat je ten diepste verlangt, innerlijke verbonden met Levensvreugde.

Fysieke coaching: 60 euro. Duur 60 minuten.

Heb je een oprechte vraag waar je inzicht in verlangt? Loop je steeds tegen dezelfde problemen, conflicten aan? Is er een terugkerend thema in jouw leven? Aan de hand van jouw vraag onderzoeken we samen het onderliggende thema en belichten je mogelijkheden daarin.

Mail-coaching: kosten 30 euro.

Naast de fysieke coaching in mijn praktijkruimte is mail-coaching ook een optie. Het is makkelijker wat betreft de overbrugging van afstand. Ook kan het veiliger voor je voelen om vanuit jouw thuisplek de (hulp) vraag te stellen en zo uit te reiken naar jouw ontwikkelingsmogelijkheden.

Het werkt als volgt:

  1. Jij vraagt me om met je mee te kijken naar jouw situatie en datgene wat je daarin dwarszit of wilt veranderen.
  2. Je staat stil bij jouw situatie en zoekt naar woorden om je vraag / je verlangen op te schrijven.
  3. Je bent bereid aandacht te geven aan de vraag waarmee je stoeit of worstelt en neemt jezelf daarin liefdevol serieus.
  4. Ik begeleid je stapje voor stapje op deze weg. Jij leert expressie te geven aan je verlangen en aan wie jij in wezen bent.
  5. Jij doet het zelf-werkzaam, maar hoeft het niet alleen te doen! We werken samen.

Het onderliggende proces: Je stelt me een vraag vanuit verlangen naar inzicht en helderheid. Ik antwoord je en stel je vragen om dieper inzicht te krijgen in jouw vraag / thema. Zo mailen we een aantal keer heen en weer. Ten slotte schrijf ik je een uitgebreide samenvatting met mogelijke vervolgstappen die je kunt zetten. Die keuze is en blijft aan jou!

 

Harmoniserende energiebehandeling: 60 euro. Duur 60 minuten.

Fysieke afspraak. Werken met het energieveld via chakra-balancering kan een goede ondersteuning zijn omdat het niet alleen invloed heeft op de subtielere energielagen maar ook op de etherische-fysieke energielaag.

Dit veld omsluit ons lichaam als een prachtige beschermende mantel. Het is ons anker voor de aarde. De gezamenlijke afstemming – via de Kosmische Wet van Resonantie en Harmonie –  is voorwaardenscheppend en werkt net als een telefoonlijn. Via de afstemming wordt de “verbindingslijn” geopend waarna er een uitwisseling kan ontstaan. Doel-geleid en doel-gericht in relatie tot de hulpvraag.