Durf je? En gá je de sprong wagen?

Intuïtie is weten…. zonder te weten hóe je het weet!

Intuïtieve ontwikkeling is verbonden met de directe ervaringsweg: een andere belevingswereld die verbonden is met intuïtief Bewustzijn. Je herinnert je, voelt, herkent en erkent, wat je eigenlijk diep van binnen al weet!

Soms raakt het leven je zachtjes aan, soms word je keihard met je neus op feiten gedrukt. Hoe het ook gaat, het doet een appél aan durven voelen wat feitelijk gebeurt, ongeacht je denkbeelden en verwachtingen erover.

Als een levenservaring, een emotionele of fysieke confrontatie, zich niet laat rijmen met de feitelijke waarheid ontstaan op dat ontmoetingspunt verhalen, leugens, interpretaties en aannames die “helpen” om met de situatie om te gaan. Die verhalen gaan we geloven en ernaar leven. Het is een beschermings-overlevingsmechanisme wat velen zullen herkennen. Het zorgt echter ook voor energetische stagnatie, gekoppeld aan afsplitsing, onmachtig, ongelukkig, alleen en niet geliefd, voelen.

Vroeger of later brengt je levenservaring je weer terug in contact met dit (oude) ervaringspatroon van emotionele onmacht en “niet begrijpen”. Je komt op hetzelfde kruispunt, maar nu wellicht met bewuste keuze-mogelijkheden? Wanneer deze ontmoeting plaatsvindt onder de zachtmoedige koesterende leiding van je je innerlijke intuïtieve Weten verbind je je bewust met de feitelijke situatie én jouw subjectieve ervaring ervan. Door deze warme, koesterende, verbinding lossen oude verkrampingen gaandeweg op. Deze warme verbinding toelaten wordt ook wel overgave genoemd.

Overgave betekent m.i. niet dat je gaat stoppen met nadenken en blind gaat vertrouwen op alles wat zich aandient, zonder dat je zelf hoeft “mee” te doen.

Ik zie, herken en beleef het in mijn leven en werken als een essentiële verschuiving in perceptie én perspectief betreffende de wijze waarop je jouw leven beleefd en er verantwoording voor draagt.

Vanuit dit creatief-intuitieve perspectief hoeft je je niet langer te verdiepen in de oorzaak en het gevolg ervan. Er was een oorzaak met een gevolg, zo heb je inmiddels geloofd en geleefd. Je hebt gefunctioneerd vanuit een overlevings-modus waarbij je (zelf)waardering of bevestiging kwam via je omgeving. Het kan héél spannend en angstig voelen om je uiterlijke houvast los te laten en in het Onbekende te springen en zo terug te vallen in de warme onvoorwaardelijke verbinding met je innerlijke Weten.

Via de route van intuïtieve ontwikkeling leer je met frisse ogen kijken naar je leven en naar de dagelijkse gebeurtenissen en inzien en begrijpen waarom bepaalde ervaringspatronen zich herhalen. Je krijgt handvatten en mogelijkheden om levensvragen en uitdagingen op een andere wijze aan te pakken. Je weet immers intuitief dat een oplossing in jezelf verborgen ligt, maar dat was je vergeten…..

Mijn dochter Anouk en ik zijn de begeleiders van deze cyclus. Vanuit onze inspiratie, kennis en ervaringsdeskundigheid spreken we jou, via creatieve en intuïtieve interventies, aan op jouw mogelijkheden en competenties. Vanwege de gerichte individuele aandacht is de groepsgrootte beperkt.

Heb je belangstelling stuur dan een mailtje zodat je vrijblijvend op de hoogte gehouden wordt van nieuwe cursusdata.