Skip to main content
Artikelen

De scholing van de ziel via onze levensweg op aarde ( deel 1).

In ieder van ons liggen wonderlijke mysteries van de Universele Geestelijke Natuur verborgen. Er is in de natuur geen bevoorrechting. Hetzelfde universele leven, als een energiestroom, stroomt door álle levensvormen! Hoe kun we leren hiermee in uitwisseling te komen? Het hart van ons wezen te ontsluiten voor deze Universele Waarheid in het Hart van het Universum? Een energiefrequentie die tijdloos, eeuwig, en in continuïteit in ons en om ons beweegt en alle leven draagt?

Herkenning is het vermogen om je bewust te worden van wat er altijd al was. 

Het stimuleert de resonantie en de verbinding met gelijkgestemden, met een golf van frequentiebewustzijn.

De invalshoeken die vanuit de innerlijke geestelijke (onzichtbare) wereld worden aangereikt zijn talrijk en overvloedig. De scholingsweg via ervaring is een belangrijk onderdeel van alle geestelijke (= onzichtbare) ontwikkelingen en doet via allerlei inzichten een appèl aan gedragsverandering. De ziel, het diepere gevoelsleven, ontwaakt en ontplooit haar diepere Waarden en kwaliteiten en het partnerschap tussen Geest en Ziel wordt in ere hersteld. Controle en macht maken ruimte voor zachtheid, mildheid en scheppende kracht. We gaan meer en meer leven vanuit de Eenheid tussen geest, hart en ziel als inwoner van dit menselijk lichaam.

Toch roept het ook steeds opnieuw de vraag op: dat is mooi gezegd, maar hoe pas je dit nu toe in je dagelijkse leven, werken en relaties?

Sommige mensen zijn sterk verbonden met een altruïstische collectieve conditie, een aangeleerde levenshouding gericht op dienstbaarheid aan de wereld en aan anderen. Dan zijn er ook mensen die sterk verbonden zijn met een collectieve conditie van (machts)controle en bescherming, gericht op het dienen van eigenbelang. Als je de politieke, economische en religieuze gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereld beschouwt zijn er talloze voorbeelden van.

Wat is de wijsheid in (achter) deze gebeurtenissen?

De scholingsweg van de ziel is direct verbonden met het creëren van een flexibel evenwicht tussen egoïsme en altruïsme.  

Je Ziele-zelf niet opzijzetten of negeren of laten kleineren én tegelijkertijd de ander (en) blijven horen en zien. Dat is een pittige scholingsweg, zo durf ik inmiddels te zeggen vanuit levenservaring. In oude geschriften spreekt men van een inwijdingsweg waarbij het inzicht in de hogere bewustzijnsvelden stapje voor stapje toeneemt en het lichaam via de instroom van verfijndere frequenties van licht zich aan kan passen aan deze hogere frequenties.

Wij zijn hier op aarde tegelijkertijd een individueel Liefdeslicht én we zijn onderdeel van een groter Liefdeslicht, een universeel Bewustzijnsveld. De kosmische – scheppende – mens is in dit verband een begrip wat steeds dieper integreert in het collectieve en individuele bewustzijn.

De transformatie van rups naar vlinder is een heldere metafoor hiervan. Het laat ons zien, via de weerspiegeling in de Natuur, dat elke groeifase in dienst staat van een vervolg, een transmutatie of vormverandering. De vlinder heeft andere mogelijkheden en kan een andere dimensie verkennen dan de rups. Toch is de rupsfase nodig om een vlinder te kunnen worden…Tegelijkertijd zijn beiden onderdeel van de grote Universele Natuur, een intelligent Bewustzijnsveld wat deze processen voedt en draagt. De rups is niet beter dan de vlinder immers. Elk heeft zijn eigen waarde en betekenis.

Kennis over de onzichtbare werkzaamheid van Natuurlijke Cycli en daarbij behorende ritmes is van belang. Enerzijds om je eigen Staat van Bewustzijn innerlijk te leren herkennen en erkennen en zo niet verdwaald te raken in een repeterend bewustzijnsveld. Tegelijkertijd kan vanuit hersteld contact met de Ziel ook het herstel met het Natuurlijke intelligente Eenheidsbewustzijn beleefd worden. Zo kan de Aloude wijsheid van deze kennis, in elke fase van voortschrijdend bewustzijn, steeds opnieuw innovatief, oorspronkelijk en co-creatief gebruikt worden.

Annet Hoeijmans-Boon.