Skip to main content
Artikelen

De scholingsweg van de ziel via onze levensweg ( deel 2).

Het ervaren en begrijpen van de werking van licht én donker door de verschillende golflengten brengt verdieping van inzicht. Het gebeurt in ons persoonlijke leven en tegelijkertijd ook in de mensheid. We kunnen er niet meer omheen. Enkel er doorheen. Onze aardse wereld is geen illusie. Het laat ons zien en ervaren dat er een weerspiegeling is van vele onzichtbare niveaus die in elk van ons aanwezig zijn. Licht én donker zorgen voor onze groei. Beiden zijn nodig.

Door dit perspectief toe te laten, te ervaren en te begrijpen, creëren we een nieuw bewustzijn:  Het bewustzijn van de scheppende mens die inziet en begrijpt dat alles deel is van de ene Bron en zo steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn co-creatiekracht.

Vanuit dit diepe inzicht leren we verantwoordelijkheid nemen voor vermogens zoals verbeeldingskracht, gevoel, en het vermogen om te kiezen voor bewuste gedragsverandering. We zijn met z’n allen op weg naar deze omwenteling van perspectief. In het voortschrijdend bewustzijn van deze tijd maken we als mensheid een groeisprong. Je zou het metaforisch kunnen beschouwen als de onderwijsovergang van bv de basisschool naar de middelbare school. Nieuwe lesstof, een nieuw leerprogramma, een nieuwe wijze van leren! Een update in de programmering van onze cellen en onze hersenen. Dit collectieve ziele-scholingsprogramma is gericht op een steeds bewustere samenwerking van de mens met zijn inwonende ziel en geest.

Juist de vertraging in deze atmosfeer, de slow-motion, laat ons kennis maken met een andere, natuurlijke en organische werkzaamheid van scheppingsprocessen. De steeds intensievere wisselwerking tussen mens en Ziel brengt onrust, en chaos in het dagelijkse leven van de mens en de mensheid. Oude condities gebaseerd op angst en overleving werken niet meer en de nieuwe condities gebaseerd op eenheid en verbondenheid zijn nog “in aanleg”. Werk-in-uitvoering!

Het is ieders geboorterecht te groeien in het eigen ziele-licht om vervolgens steeds bewuster te gaan leven vanuit dit aanwezige ziele-licht. Om te kúnnen groeien is het belangrijk dat er een open innerlijke houding aanwezig is of ontwikkeld wordt. Vanuit verzet, weerstand, controle en macht kun je je niet ontplooien. Het aanwezige ziele-licht krijgt geen lucht, geen “adem”, komt niet tot leven.  Het heeft jouw innerlijke aandacht en focus nodig als voeding nodig om tot bloei te kunnen komen.

Lange tijd waren we als mensheid volgzaam aan spirituele leraren. Inspirerende voorbeelden die ons steeds weer vertelden over de aloude wijsheid van de Ziel via esoterische en gnostische kennis. Zo maakten zij onze diepere aanwezige herinnering daaraan wakker en levendig! Een herinnering aan Thuis, aan onze familie van Licht waar we deel van uitmaken, aan de keuze van onze Ziel voor dit leven in deze fascinerende tijd!

Intuïtieve ontwikkeling in dienst van herstel van contact met onze Ziel kan niet plaatsvinden wanneer we een ander, hoe wijs dan ook, blijven volgen. Geen enkele spirituele leraar en geen enkel spiritueel onderricht hoe liefdevol en diepzinnig dan ook kan deze scholing van de Ziel vervangen. Ze kunnen wél een veilige ruimte en een veilige brug bieden naar jouw besef van het innerlijk contact met jouw Zielelicht. Alleen jij voelt heel goed wat jou vitaliteit, levendigheid, diepe rust, vreugde en vervulling geeft.  Wanneer je kopieert wat iemand anders heeft gedaan verlaat en verloochen je je Zelf. 

Een vraag om over te mijmeren bijvoorbeeld: Wat is het allerbelangrijkste voor mij in mijn leven? Ontdekken wat voor mij het allerbelangrijkste was in mijn leven, dwars tegen alle heersende opvattingen en stromingen in, bracht me in vertrouwen, helderheid en diepe rust.  

Wanneer je je bewust en aandachtig van binnenuit openstelt kan er meer Licht instromen en kan je Liefdeslicht zich van binnenuit meer ontvouwen. Door deze ontmoetingen met en fluisteringen vanuit jouw ziel leer je je eigen levenspad ervaren én dieper te begrijpen. Als je vraagt word je van binnenuit altijd geholpen. Steeds wordt er iets meer gehoord en getoond vanuit datgene wat innerlijk opgeslagen ligt. Via inzicht in je eigen levensweg en alle gebeurtenissen waarmee je te maken krijgt leer je steeds meer de wijsheid áchter de gebeurtenissen te verstaan en te begrijpen. Allerlei innerlijke signalen komen in beweging en in jouw ervaringswereld komen situaties naar je toe waardoor je de verborgen boodschap kunt leren herkennen en begrijpen.  Het vraagt van je om stil te staan bij wat gebeurt; erop te reflecteren en te bezinnen; vragen te (durven) stellen aan jezelf en aan elkaar. Bijvoorbeeld:

  • Wat is mijn diepste verlangen?
  • Wat spiegelt deze gebeurtenis mij? 
  • Hoe leer ik onderscheid ervaren tussen emotie en dieper gevoel?
  • Wat is mijn thema in deze fase?
  • Wat hoort bij mijn levenspad?
  • Wat zou hiermee worden bedoeld?
  • Hoe (door welke bril) interpreteer ik de informatie die tot mij komt?

Dit zelfonderzoek veroorzaakt gaandeweg een ander perspectief op je leven en de gebeurtenissen die je meemaakt. Je komt uit de “loernoot” van eigenbelang en zelfbescherming en opent je voor nieuwe inzichten en wisselwerkingen met de buitenwereld. Je leert anders en bewuster te kijken. De verandering van perspectief verandert ook je ervaringen. Er schijnt een ander licht op.

Deze innerlijke scholingsweg gaat iedereen, bewust en onbewust, ongeacht of je het als mens “gelooft” of niet. Het leven is de leraar en de leerschool!

We zijn allemaal in het aardse leven geïncarneerd om te groeien in het eigen ziele bewustzijn én tegelijkertijd dienstbaar te zijn aan de groei van onze hogere en verfijndere ziele-familie. Elke mens heeft een eigen Levensplan. Dat zorgt er ook voor dat elk mens anders leert van het leven zoals zich dat aan hem/haar voordoet. De voorbeeldrol en de inspiratie van een uiterlijke leraar is eigenlijk vooral bedoeld als een stimulans en een inspiratie om zelfbewust in beweging te komen, te ont-wikkelen en mee bewegen naar een hogere – verfijndere – bewustzijnsfrequentie waar de taal van energie weer anders werkt.

Er zijn vele Lichtwezens in onze aardesfeer aanwezig. Sommige mensen zijn hier gevoeliger voor dan anderen. Het feit dat je die Lichtwezens niet voelt of ziet betekent niet dat je “nog niet zover bent”. Het feit dat je ze wel ziet en voelt betekent ook niet dat je bijzonder of speciaal bent. Die gedachtes en overtuigingen zijn namelijk verbonden met een historische overtuiging in ons collectieve bewustzijn die mag oplossen, losgelaten worden. Deze overtuiging is verbonden met een diep aanwezige historisch aangeleerde conditie van “je best doen om te voldoen aan… “en zo erkenning en waardering te krijgen.

Op de stroom van het Onderbewustzijn vindt steeds weer een “snelkoppeling” plaats naar dit “innerlijk streven”. Keer op keer werd hier de eigen Ziel en de zelfgekozen levensweg verlaten. Nu worden we ons steeds bewuster van deze onderbewuste drive en onze interpretaties ervan en kunnen we zelfbewuste en liefdevolle keuzes maken vanuit co-creatie.

Annet Hoeijmans-Boon.