Skip to main content
Artikelen

Het vuur van verlangen. Deel 1.

In dit deel beschrijf ik in vogelvlucht mijn persoonlijke ervaringsreis.

In deel 2 ga ik dieper in op de creatie-kracht van verlangen.

Wat is jouw onzichtbare diepe verlangen? Deel 1

Als kind was ik zeer gefascineerd door de heilige geest, waarover verteld werd tijdens religieuze vieringen en in oude geschriften. Maar ondanks al mijn vragen over deze heilige geest, kon niemand mij uitleggen wat dat nu precies was. Het jonge kind in mij baalde dat ze geen antwoord kreeg op haar vragen. Haar ouders en de nonnen op school vonden het maar lastige vragen. “Je moet niet zo diep denken, laat God maar voor jou denken!” was de boodschap die ze regelmatig hoorde. “Raar hoor,” dacht ze. “Eeuwenlang gelooft men dit verhaal en niemand wil erover nadenken wat het nu betekent.” Wat een wonderlijke wereld…

De vraag over de heilige geest bleef in mij rondzingen maar verschoof naar de achtergrond tijdens het opgroeien. Jaren later, tijdens mijn yogaopleiding Filosofie en Wijsbegeerte, leerde ik het belang en de uitwerking van een diep verbonden ademhaling – vanuit het “dragende” midden in de mens -kennen. In mijn overgave en de beleving hiervan drong het mysterie spontaan en diep tot mij door. Het bracht mij het antwoord op mijn lang gestelde vraag over de heilige geest:

De heilige Geest is de Universele Levensadem. De Geestkracht die alle leven draagt.

Ik voelde me diep geraakt en verbonden met deze rustige, krachtige energiestroom in mij. Ik voelde me aangesloten op de hoofdstroom van het leven en gevoed in helderheid. En net zo spontaan als ik werd uitgetild boven mijn persoonlijke energieveld, zo keerde ik er ook moeiteloos en vanzelf weer naar terug om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. Ik was opnieuw geraakt in mijn intens ervaren verlangen naar betekenisgeving en besloot dit onzichtbare verlangen te volgen en er innerlijk gehoor aan te geven. 

Ik besloot mij bewust en in innerlijke overgave te verbinden met het universele thema De scheppende mens. De vraag die spontaan omhoog borrelde was: Hoe kan ik dit thema en verlangen tot expressie laten komen en zichtbaar maken? Deze vraag nam ik elke dag bij het wakker worden mee als focus en aandachtspunt tijdens mijn dagelijkse bezigheden. Het veranderde en transformeerde gaandeweg mijn referentiekader en bewustzijnsperspectief.

Ik voelde mij aangespoord om de intuïtieve kracht van mijn beeldende vermogen actiever te gebruiken en ontdekte het volgende:

  • Perspectief bepaalt je werkelijkheid; 
  • Bewuste keuzes creëren ander bewustzijn; 
  • Ander bewustzijn creëert nieuwe levenservaringen.

Aangestuurd én passievol aangevuurd vanuit mijn diepere zielsverlangen, kwam ik steeds weer de juiste mensen, situaties en ervaringen tegen die mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid prikkelden. Ik verlangde naar filosofische en theoretische onderbouwing van mijn intuïtieve mystieke ervaringen. Concrete handvatten om mee te werken. Die vond ik in de humanistische psychologie, de transpersoonlijke psychologie en de spirituele esoterische filosofie. Steeds helderder kreeg ik zicht op en begreep ik de ontwikkelingsweg die ik leefde…  

Vanuit belangstelling en nieuwsgierigheid stelde ik steeds weer andere vragen aan mijzelf en aan anderen. Vragen die voortkwamen bv uit inzichten uit de psychologie. Vragen over betekenis en zingeving van het leven. 

Vragen over het verschil tussen de Oosterse en Westerse filosofie.  Vragen ook over de betekenis van de verschillen in psychologische en filosofische referentiekaders in relatie tot mijn steeds terugkerende diepe verlangen.

Ik heb ontdekt dat terugkerende diepere verlangens boodschappers zijn van het Leven zelf, een uitnodigend tot verandering en transformatie.

Een uitdaging ook om andere vragen te leren stellen in relatie tot vreugde en blijdschap in leven en werken zodat stapje voor stapje zichtbaar kan worden waartoe dit verlangen (je) aanspoort.