Skip to main content
Nieuws

Geboorte van 2019…

By december 18, 2018No Comments

Zwanger worden….bevallen… geboren worden…. opnieuw geboren worden…. een nieuw begin…. een nieuwe start….een nieuwe Lente….

Allemaal uitdrukkingen voorkomend uit ervaringen die aangeven dat er in ons mensen een scheppende mogelijkheid schuilt! Een mogelijkheid om Leven door te geven en anders vorm te geven dan hoe het was. Niet langer alleen via herhalen van oude tradities en rituelen die hun eigen waarde en betekenis hebben gegeven. Loslaten hoe het was….en de aandacht bewust richten op iets nieuws, iets anders, het avontuur…het onbekende….

Makkelijker gezegd dan gedaan zullen veel mensen direct denken en zeggen en dat klopt natuurlijk ook. Kijk maar naar discussies en weerstand op social media op allerlei terreinen wanneer er afgeweken wordt van bestaande “condities en tradities”.

De creativiteit van de geest is vrijer en vele malen sneller dan de bewuste implementatie van deze gedachtegangen in het dagelijkse bewustzijn. Een groot verschil in ritme en tempo tussen het geloof in “maakbaarheid” en het ervaringsproces van transformatie. Het een is niet beter of slechter dan het andere. Er is wel een groot verschil in intentie, motivatie en tempo. Het gaat mijns inziens vooral om bewustwording van deze verschillen, zodat er andere bewustere keuzes gemaakt (kunnen) worden. Een omslagpunt wat zich aandient.

December is de tijd van gezellig samenzijn, van inkeer, rustige bezinning en herbronnen. Dat is niet voor iedereen zo. Het is een traditionele gedachtegang die ons van buitenaf opgelegd wordt. Vanuit religieus perspectief is het Kerstfeest ook het vieren van de (weder)geboorte van het Lichtkind, het goddelijke Kind in ons. 

(Weder)geboorte wat betekent dat eigenlijk? Ieder mens vanuit zijn eigen innerlijk gevoelde beweging geeft hieraan eigen betekenis en interpretatie. Gezamenlijk wordt die betekenis vaak teruggevonden en herkend in culturele of religieuze opvattingen. In gemeenschaps-zin.

Voor mij persoonlijk betekent wedergeboorte een steeds terugkerende, circulaire, beweging – via allerlei levenservaringen en inzichten – naar het pure onschuldige (licht) kind wat ik geestelijk was toen ik geboren werd in een aards, fysiek, lichaam en dit lichaam ging begeesteren en bezielen. Stapje voor stapje leerde en leer ik de opgelegde betekenissen van buitenaf los te laten en dus ook mijn identificatie ermee. Van daaruit steeds weer in gesprek en uitwisseling gaan met mensen, gedragen door – en in het licht van – deze innerlijke verbindende kwaliteit, ook wel Liefdeslicht genoemd.

Het gemeenschappelijke en individuele proces van transformatie, herbronnen en her-ijken gaat continue door en wordt ook maatschappelijk steeds zichtbaarder als uitdrukking van de Continuïteit van Bewustzijn. Een doorgaande evolutionaire beweging, sterker dan de persoonlijk wil en het eigenbelang. Sterker ook dan de collectieve agressie en woede die nu zoveel aandacht opeist.

Leven staat nooit stil en is verandering…. en wij hebben allemaal individueel een keuze hoe we omgaan met (ook ongewenste) veranderingen. Een (weder)geboorte van nieuwe routes en nieuwe mogelijkheden? Waar kiezen we voor? Vanuit welke intentie en motivatie kies jij?

In het nieuwe jaar ga ik samen met Gerrit Gielen opnieuw een workshop geven. De kristallen klankschalen zullen hun eigen verhaal vertellen en onze intentie is via afstemming, meditatie en inspiratie beleving en bewustwording van deelnemers aan te raken en belichten. Gedetailleerde informatie volgt nog.

Gelukkige en gezellige feestdagen toegewenst.??

Natuurlijke lichtkracht en belichting.
met dank aan anonieme fotograaf.