Skip to main content
Artikelen

Communicatie: de gouden sleutel.

By februari 3, 2022april 21st, 2022No Comments

Albert Einstein schreef:

” The intuitive mind is a sacred gift, and the rational mind is a faithful servant. We have created a community that prays the waiter and has forgotten the gift.”

Leven in een liefdesrelatie met een partner, een goede vriend, vriendin, is één van de wegen naar het durven beleven en belichamen van de Ziel en de Wijsheid van het Hart. Het is niet de enige route en zeker ook geen gemakkelijke route. Wel een uitdagende…

Levenskunst – de kunst van léven: Aandacht voor elkaars welzijn: Het vraagt van moment tot moment een bewuste individuele keuze om deze weg te bewandelen en je te verbinden met “de ander” en het “andere”. Dit toe te laten in je gedachten wereld, je energetische wereld en in je fysieke lichaam. Je laten inspireren en bewegen. Door licht alsook door schaduw. Door vreugde en verdriet.

Tijdens de groeifase van onze intieme partnerrelatie waarin verliefdheid toe was aan liefdevolle verdieping kwam ik het belang van kracht en tegenkracht tegen. Ik leerde om niet alleen te luisteren naar mijn lief maar ook te luisteren naar mijn eigen innerlijke autonomie verbonden met voor mij belangrijke kernwaardes.

Zowel mijn partner als onze kinderen als ik leerden om onze behoeftes helder uit te spreken én ook aandachtig te luisteren naar de behoeftes van elkaar. Onze eigen ‘waarheid’ via een gevormde mening te delen én tegelijkertijd ter discussie te stellen. Zo ontwikkelden we gezamenlijk de kunst van het samenleven met aandacht voor elkaars welzijn. LEVENSKUNST.

Nog steeds voel ik diepe dankbaarheid voor de communicatieopleiding die mijn partner en ik gevolgd hebben. Joop Krop met zijn actie-therapie was een inspirerend en liefdevol voorbeeld voor ons beiden. Hij leerde ons dat communiceren altijd is verbonden met het Bewustzijn van een levendige, lerende organisatie, de “Aard van groeiend bewustzijn”. Zowel de kracht van (intuïtieve) beeldtaal en taalmetaforen als het constructieve proces van conflictoplossing kwamen hierbij aan bod.

We leerden luisteren op 4 verschillende ‘niveaus’:

  1.    De inhoud van een boodschap of verhaal.
  2.    Het gevoel wat erbij hoort.
  3.    Het grondpatroon wat ten grondslag aan het verhaal of de boodschap.
  4.    Energetisch luisteren: contact waarnemen met de “emotionele opslag”; de emotionele weerstand.
  1. Als je naar de inhoud luistert, gaat het om wat er letterlijk gezegd wordt.
  2. Als je naar het gevoel luistert, leef je je in in de ervaringswereld van de ander. Hoe voelt deze zich erbij?
  3. Als je nog verfijnder leert luisteren dan luister je ook naar het grondpatroon. Je hoort en herkent het onderliggende overtuigingsbeeld (=gedachtepatroon) van waaruit iemand vertelt. Er zijn meerdere grondpatronen mogelijk en soms geven deze verschillende boodschappen af en veroorzaken daardoor innerlijke tegenstrijdigheid. 
  4. Als je leert luisteren naar het onderbewuste hoor je en voel je de emotionele weerstand. Ten gevolge van pijnlijke of kwetsende ervaringen is de gevoelsbeleving afgestopt en verdrongen, verkrampt of bevroren. De kracht van deze emotionele energie staat dus niet vrij tot beschikking van het energetische systeem. Dit gaat ten koste van levenskracht en levenslust.

We leerden ook via het zelf ondergaan van ervaringsoefeningen het belang van een veilige basis in jezelf waarbij je ruzie durft te maken of van mening te verschillend zonder angst voor verlies van liefde….

Het kwam allemaal aan bod in deze opleiding.

Inzichten in al deze onbewuste onderliggende réactieve communicatiemechanismen heeft ons allen veel wijsheid gebracht.

Dromen, durven, delen én samen doen!

In het samen-leven maakten we ons gaandeweg vrij van verwachtingsbeelden en -gedragspatronen, van manipulatie-mechanismen om je zin te krijgen; van vluchtmechanismen om dit huidige leven niet aan te gaan en te gaan beléven en verdragen. Zo leerden we steeds meer onze mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten te ontwikkelen en de interactie tussen beide krachten te gebruiken voor nieuwe keuzes en nieuwe ontwikkelingen.

Tegelijkertijd ook vierden en vieren we het leven en de liefde! Dat is niet gekoppeld aan man en/of vrouw zijn. Ook niet aan het traditionele partnerschap van man/vrouw.

Het is ten diepste verbonden met wezencontact, gedragen door compassie, vertrouwen, integriteit en wederzijdse openheid en kwetsbaarheid. Mogen genieten van het leven als een geschenk! Vele prachtige wereldreizen hebben we samen gemaakt, zowel boven de grond als onder water tijdens prachtige duikvakanties!

We zijn daarin altijd zeer toegewijd aan verbinding vanuit Liefde in respect voor elkaars authentieke ontwikkelingsroutes en hebben geleerd ons aan te passen aan, en mee te bewegen met, de uiterlijke omstandigheden. De Wijsheid in gebeurtenissen te herkennen vanuit een breder, ruimer perspectief.

Het was – en is soms nog – ook hard werken en dat is een keuze. Met name om opgedane inzichten te integreren en toe te passen in denken, voelen en doen, in gedragsverandering. Zeker wanneer het leven (bij tijd en wijle) niet doet wat je graag wil of wenst en confrontaties met verlies en pijn zich aandienen, zoals nu in de huidige Coronatijd. Juist dan is de beleving van stille verbondenheid in de “wij-ruimte” essentieel.

In ons beider werkvelden en samen-leven met elkaar en met ons gezin, kinderen en kleinkinderen, evenals met onze families en vrienden, kwamen – en komen – deze individuele ontwikkelingen moeiteloos en vanzelf ook ten goede aan anderen en aan de wereld.

Zo dragen we bij aan een nieuwe wereld. Een samenleving gefundeerd op de diepere waarden van de aloude Wijsheid van Hart en Ziel.