Skip to main content
Artikelen

Intuïtief schilderen. Een speels en woordeloos gesprek met je innerlijke Bron van wijsheid.

By februari 19, 2020februari 24th, 2020No Comments
Inwijding

Intuïtief sluieren met aquarelverf en water.

“Één beeld kan meer zeggen dan duizend woorden” is een wijs gezegde. Deze vorm van schilderen is verbonden met het verkennen en verbeelden van de diepere lagen van bewustzijn. Door de sluiers over elkaar te zetten wordt de kleur vanzelf intenser, maar blijft wel levend licht.  De op deze wijze geopenbaarde schilderijen spreken in de subtiele taal van de ziel, een kosmische trillingstaal via je beeldend vermogen.  Wat er in de beleving van degene die schildert gebeurt, is minstens even belangrijk als het schilderij wat ontstaat. De communicatie, de wisselwerking, is essentieel! 

Zowel het innerlijke intuïtieve gesprek als de gezamenlijke uitwisseling tussen deelnemers zijn een bron van inspiratie. Intuïtief schilderen is een middel om je Zelf uit te drukken, om iets vanuit je Ware wezen uit te beelden. Door er zo naar te kijken kun je inzicht krijgen in persoonlijke en collectieve ontwikkelingsprocessen. Het stimuleert tot het openen van het hart en het verder ontwikkelen van kunstzinnige communicatieve processen en vaardigheden. 

Passie is leven op de stroom van het leven zelf! Je ervaart het leven als één grote leerschool en je gaat waar het leven je brengt. Soms gebeurt er iets dat niet past in je besef van de werkelijkheid. Dat kun je afwijzen of negeren. Een andere mogelijkheid is je open te stellen voor deze ervaring en daarna, via deze bewust geworden ervaring, je basisaanname of aangenomen beeld ervan, bewust bijstellen. 

Het sociale veld waarin menselijke communicatieprocessen plaatsvinden, is een kunstzinnig levensterrein waarop men vernieuwend bezig kan zijn. Sociale kunst betekent handelen vanuit het diepst van ons geweten. Het is eigenlijk levenskunst. Het gaat er dan niet zozeer om wat je doet maar wel hoe en met welke intentie je het doet. Deze vorm van kunst heeft de kracht om het leven vorm te geven. De kunstwerken dragen informatie over in de taal van het hart. Het zijn beeldende verhalen over reizen door verschillende lagen van ons bewustzijn, verschillende sferen. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat tekenen, schilderen, boetseren, etc. iemands houding verandert. Stress verandert in ontspanning, angst of minderwaardigheid worden vervangen door creativiteit en inspiratie. 

Kunst en muziek beïnvloeden de hersengolven en hebben effect op het autonome zenuwstelsel, de neurotransmitters en de hormoonhuishouding. Ze leiden ons naar een innerlijk gebied waar gevoel en betekenis samenkomen. Omdat kunst niet rationeel is, kan het innerlijke processen zichtbaar maken. Het is een bron voor inspiratie en heling. Door kunst op deze manier toegankelijk te maken leren mensen om hun eigen uitdrukking te vinden.

Annet Hoeijmans-Boon©