Op mijn pagina van LinkedIn vind je ook artikelen en posts die gaan over bewustwording en integratie. Bezield leven vanuit je hart in het leven van alledag.